Mikrobiološke pretrage

U našim laboratorijima obavljamo slijedeće pretrage:

NOVO:   Pretrage molekularne dijagnostike