Moje zdravo dijete

Zavod za javno zdravstvo zajedno s partnerom Dom zdravlja Zadarske županije, predalo je svoju projektnu prijavu naziva „Moje zdravo dijete“ na otvoreni poziv Ministarstva zdravstva  „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. s ciljem povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske, a za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Projektni prijedlog je odobren za financiranje ukupne vrijednosti 972.719,91 HRK sa 100% sufinanciranjem novčanih sredstava EU. Razdoblje provedbe projekta je započelo 11. veljače 2020. godine potpisivanjem Ugovora i trajati će do srpnja 2021. godine.

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja već od najranije dobi te povećanja znanja i svijesti cijelokupnog stanovništva što će dovesti do poboljšanja zdravstvenih pokazatelja u Zadarskoj županiji. Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo i Doma zdravlja Zadarske županije prepoznali su važnost gore navedenih problema te će se kroz aktivnosti projekta organizirati kontinuirani slijed edukacija s ciljem jačanja kapaciteta zdravstvenih djelatnika, povećanje njihove razine znanja i iskustva iz područja prehrane djece, te će uz liječnike primarne zdravstvene zaštite koji su najčešći i najmasovniji oblik kontakta sa stanovništvom, uključeni biti i pedijatri, medicinske sestre, psiholog i nutricionist. Kroz edukacije-edukatora razvijat će se metodologije koje će se nadalje replicirati u radu s ciljnim skupinama i tako osigurati održivost i nakon provedbe projekta. U vezi s navedenim ciljem planirani su slijedeći elementi projekta: 1. Aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka kroz razvoj metodologije za zdravstvene djelatnike u području prehrane djece kroz organizaciju radionica, seminara i treninga; 2. Nabave opreme i metodologije dijagnostike koja će donijeti trenutne realne rezultate na koje se u smislu poboljšanja može odmah djelovati; 3. Promidžba i vidljivost što će rezultirati promocijom projekta u skladu s Pravilima o promidžbi i vidljivosti; 4. Upravljanje projektom što će rezultirati formiranjem tima koji će osigurati uspješnu provedbu projekta i ostvarenje ključnog cilja, a to je rješavanje problema manjka financijskih i ljudskih resursa u svrhu poboljšanja zdravstvenih pokazatelja stanovništva na području Zadarske županije.

Realizacijom ovog projekta rješavat će se problem prehrane odnosno pretilosti djece koji je u alarmantnom porastu u Hrvatskoj i svijetu. Kroz edukaciju-edukatora (zdravstvenih djelatnika) dolazi se do razvoja metodologije čiji rezultati će se dalje replicirati u radu s ciljnim skupinama. Usvojenim metodama educirali bi se stručnjaci primarne medicine, medicinske sestre, psiholozi i nutricionisti koji su direktno u dodiru s roditeljima i djecom, utjecalo na prebacivanje fokusa s liječenja na prevenciju, unaprijedilo pokazatelje zdravstvene zaštite, osiguralo održivost.