Zdravstveni pregled za sanitarne knjižice (sanitarne iskaznice)

Od dana 01. 12. 2020. godine zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica obavljat će se isključivo po dostavljenoj narudžbenici koja mora biti točno i čitko ispunjena, potpisna i pečatirana s obveznom naznakom o načinu plaćanja.

Plaćanja se više neće vršiti temeljem ispostavljene ponude već virmanom ili gotovinskom uplatom.

Od 14. 03. 2022. godine izrada sanitarnih iskaznica i zdravstveni pregled osoba za sanitarne iskaznice obavlja se u Zavodu za javno zdravstvo Zadar na adresi Ljudevita Posavskog 7A (nova Poliklinika - 4. kat) u sobi broj 149.

Prijem korisnika i uzoraka stolice: radnim danom od 07:30 do 12:00 sati.

Upis nalaza u sanitarne knjižice: radnim danom od 12:00 do 14:00 sati.

 

E-mail: sanitarne.knjizice-zadar@zjz-zadar.hr

Kontakt za sve ostale informacije: 023/300-844

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Zdravstveni pregledi osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru, prema Zakonu o zaštiti pučansva od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN113/08, 43/09, 130/2017), pravilniku (NN 23/94, 93/00) i obvezni su za određena zanimanja. Odvija se kao prvi pregled za nove radnika kojima s eprvi put izdaje sanitarna knjižica te kao povremeni pregled tijekom zaposlenja.

Ovisno o vrsti zanimanja pregled obuhvaća liječnički pregled: pluća (fizikalni pregled pluća. RTG prema medicijskoj indikaciji), koze i vidljivih sluznica te bakteriološki i parazitološki pregled stolice.

Obvezni pregledi se provode za osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu:

Zdravstveni nadzor se provodi nad osobama:

  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu hrane ili opskrbi pučanstva pitkom vodom, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
  • koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
  • koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, wllness centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za mainkuru, pedikuru i sl,), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Za osobe koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica obavezan je zdravstveni odgoj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni.

Cjenik Službe za epidemiologiju

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru