Javnozdravstvena akcija povodom Svjetskog dana zdravlja i Dana preventive 2016. u Udruzi osoba ošteć

Zavod za javno zdravstvo Zadar, Služba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo u suradnji s Udrugom osoba oštećenog sluha Zadar u prostorijama Udruge dana 19. travnja 2016 godine, organizirali su javno zdravstvenu akciju. Ova akcija je održana u sklopu Dana preventive 2016 i Svjetskog dana zdravlja 2016 koji je ove godine posvećen prevenciji i ranom otkrivanju šećerne bolesti. Javnozdravstvena akcija se odvijala kroz predavanje, prigodna mjerenja i ispunjavanje upitnika za procjenu rizika za šećernu bolest.

Predavanje pod naslovom „Prevencijom možemo smanjiti rizik za nastanak najučestalijih bolesti u Zadarskoj županiji!“ održala je dr. Ljilja Balorda koja je upoznala članove udruge sa najučestalijim bolestima u Zadarskoj županiji te o načinima i važnosti prevencije i ranog otkrivanja ovih bolesti. Posebno je naglašen porast broja oboljelih od hipertenzije i šećerne bolesti, kako u starijoj životnoj dobi 65 i više godina, ali i u mlađoj životnoj dobi od 20 do 65 godina starosti u Zadarskoj županiji. Naglašena je važnost redovite tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane kojom možemo znatno doprinijeti smanjenju broja oboljelih i umrlih od ovih bolesti. Poslije predavanja članovi udruge pristupili su mjerenjima krvnog tlaka, šećera u krvi, izračunu indeksa tjelesne mase te su ispunili upitnik za procjenu rizika za obolijevanje od šećerne bolesti. Osobe koje su imale povišen rizik savjetovane su o načinima smanjenja rizika te su svima podijeljene brošure o prevenciji šećerne bolesti i povišenog krvnog tlaka.

Zadar, 20.04.2016.