Sigurni i zdravi u Zadarskoj županiji, vodič za posjetitelje

Zdravstveno-edukativna knjiga "Sigurni i zdravi u Zadarskoj županiji, vodič za posjetitelje" izrađena je u Zavodu za javno zdravstvo Zadar 2012. godine u sklopu djelatnosti promocije zdravlja. Vodič je namijenjen posjetitiljema, ali i stanovnicima Zadarske županije kako bi dobili jasne i jednostavne informacije potrebne za očuvanje zdravlja i sigurnosti za vrijeme boravka u Zadarskoj županiji.

Vodič na hrvatskom jeziku tiskan je u 2000 primjeraka.

Preuzmite:

Sigurni i zdravi