Javnozdravstvena akcija obilježavanja 13. Dana mimoza u Zadru

Opširnije

TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA 2019. - edukacija edukatora

Opširnije

Nacionalni dana hodanja obilježavamo u Zadru

Opširnije

Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopad 2019.

Opširnije

Promocija edukativnog filma MELAdetect - sa suncem odgovorno

Opširnije

Informativni dani projekta MELAdetect na dm Millennium Jump-u

Opširnije

Međunarodni simpozij MELAdetect

Opširnije

12. Tjedan psihologije u Zadru - radionice o prevenciji nasilja u vezama mladih i predstavljanje pro

Opširnije