NOVA OBAVIJEST – zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica

Od dana 01. 12. 2020. godine zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih knjižica obavljat će se isključivo po dostavljenoj narudžbnici koja mora biti točno i čitko ispunjena, potpisna i pečatirana s obveznom naznakom o načinu plaćanja.

Plaćanja se više neće vršiti temeljem ispostavljene ponude već virmanom ili gotovinskom uplatom.

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Više o zdravstvenom pregledu osoba za sanitarne iskaznice možete pročitati ovdje.