European Antibiotic Awareness Day - Europski dan svjesnosti o antibioticima

European Antibiotic Awareness Day - Europski dan svjesnosti o antibioticima

U cijeloj Europi 18. studenog se obilježava kao Europski dan svjesnosti o antibioticima. Otpornost bakterija na antibiotike je postao važan problem u današnjoj medicini i na ovaj dan se želi skrenuti pažnja da se svi moramo uključiti u odgovorno korištenje ovih lijekova kako bismo njihovu djelotvornost sačuvali i za buduće generacije.

World Antibiotic Awareness Week - Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima

Na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) tjedan u kojem se obilježava Europski dan svjesnosti o antibioticima od 2015.g. obilježava se kao Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima. SZO time želi u cijelom svijetu podići razinu svjesnosti o problemu rezistencije i naglasiti da se uspjeh u kontroliranju rezistencije ne može očekivati bez zajedničke akcije političara i građana, stručnjaka u medicini, veterini i poljoprivredi.

Najčešće infekcije u izvanbolničkoj populaciji su infekcije gornjih dišnih putova, koje su najčešće uzrokovane virusima.
Od obične prehlade može se oboljeti i nekoliko puta godišnjes obzirom da ju može uzrokovati veliki broj različitih virusa.

Kod infekcija dišnih putova najvažnija mjera sprječavanja širenja infekcija je pranje ruku, s obzirom da kod govora, kihanja i kašljanja virusne i bakterijske čestice padaju na okolne površine i rukama ljudi se dalje prenose.

Rasipavanje zaraznih čestica će se smanjiti ako se pri kihanju i kašljanju pokriju usta i nos maramicom. Nakon upotrebe maramice, ruke treba oprati ili dezinficirati! Kako je kihanje najčešće refleksna radnja najbolje je usta i nos pri kihanju i kašljanju prekriti gornjim dijelom rukava s obzirom da se tim dijelom tijela neće dalje dodirivati površine.
Perite ruke i kišite u rukav!

Letak za građane 1

Letak za zdravstvene djelatnike

ATB-Day