Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada 2021.

Glavna skupština Ujedinjenih naroda na dan 14. prosinca 1990. godine proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba koji je 1991. godine po prvi puta obilježen i od tada se svake godine obilježava u cijelom svijetu, a s ciljem da se naglasi važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba „Digitalna jednakost za sve uzraste“, potvrđuje potrebu pristupa i značajnog sudjelovanja starijih osoba u digitalnom svijetu.

Tehnološki napredak nudi veliku nadu za ubrzavanje napretka prema ciljevima održivog razvoja (SDGs). Ipak, polovica svjetske populacije je izvan mreže, s najvećim kontrastom između najrazvijenijih zemalja (87%) i najnerazvijenijih zemalja (19%). Nedavna izvješća Međunarodne unije za telekomunikacije ukazuju na to da žene i starije osobe u većoj mjeri doživljavaju digitalnu nejednakost nego druge skupine u društvu; ili nemaju pristup tehnologijama, ili često nemaju potpunu korist od mogućnosti koje pruža tehnološki napredak.

Ciljevi u 2021 (UNIDOP):

  • Osvijestiti važnost digitalne uključenosti starijih osoba, rješavajući stereotipe, predrasude i diskriminaciju povezanu s digitalizacijom, uzimajući u obzir sociokulturne norme i pravo na autonomiju.
  • Istaknuti politike za korištenje digitalnih tehnologija za potpuno postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG).
  • Za rješavanje javnih i privatnih interesa, u područjima dostupnosti, povezanosti, dizajna, pristupačnosti, izgradnje kapaciteta, infrastrukture i inovacija.
  • Istražiti ulogu politika i pravnih okvira za osiguravanje privatnosti i sigurnosti starijih osoba u digitalnom svijetu.
  • Istaknuti potrebu za pravno obvezujućim instrumentom o pravima starijih osoba i međusektorskim pristupom ljudskih prava u društvu za sve uzraste.

Savjeti za zdravo starenje

Prema podacima Ujedinjenih naroda, Odjela za stanovništvo, procjenjuje se da je u 2020. godini u svijetu 727 milijuna osoba u dobi 65 i više godina. Predviđa se da će se taj broj više nego udvostručiti do 2050. te da će doseći broj od 1.5 milijardi ljudi u toj dobi.

Prema podacima Eurostata za zemlje članice europske unije EU-27 u 2020. godini udio osoba u dobi 65 i više godina iznosio je 20,6%.

U Hrvatskoj je u 2011. godini udio starijih osoba od 65 i više godina po popisu stanovništva iznosio 17,7%, dok je prema procjeni broja stanovnika u 2020. godini iznosio 21,3%.

U Zadarskoj županiji je u 2011. godini udio starijih osoba od 65 i više godina po popisu stanovništva iznosio 18,5%, dok je u 2020. godini prema procjeni broja stanovnika iznosio 22,9%.

Služba za javno zdravstvo