Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada 2020.

U 2020. godini obilježava se 30 godišnjica proglašenja 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda na dan 14. prosinca 1990. (Rezolucija 45/106).

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba je „Pandemije: mijenjaju li način na koji se bavimo sa starosti i starenjem?“

Pojava pandemije COVID-19 u 2020. godini dovela je do velikih promjena u cijelom svijetu, te su posebno osobe starije životne dobi izložene većem riziku. S toga su programske i javnozdravstvene intervencije usmjerene na podizanju svijesti o povećanim rizicima i posebnim potrebama osoba starije životne dobi. Od velike je važnosti i doprinos starijih osoba u očuvanju vlastitog zdravlja i aktivni doprinos u sučeljavanju sa svim fazama pandemije.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije danas procjenjuje se da će do 2050. godine svjetsko stanovništvo u dobi 60 godina i više iznositi ukupno 2 milijarde, dok je u 2015. godini zabilježeno 900 milijuna osoba u dobi 60 godina i više.

Prema podacima Eurostata za zemlje članice europske unije EU-27 u 2019. godini udio osoba starih 65 i više godina iznosio je 20,3%.

U Hrvatskoj je u 2011. godini udio starijih osoba od 65 i više godina po popisu stanovništva iznosio 17,7%, dok je prema procjeni broja stanovnika u 2019. godini iznosio 20,8%.

U Zadarskoj županiji je u 2011. godini udio starijih osoba od 65 i više godina po popisu stanovništva iznosio 18,5%, dok je u 2019. godini prema procjeni broja stanovnika iznosio 22,4%.

 Svjetska zdravstvena organizacija (engl. World Health Organization – WHO) usvojila je 3. kolovoza 2020. godine na 73. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini dokument Akcijskog plana „Desetljeće zdravog starenja 2020. – 2030.“

To je drugi akcijski plan WHO-a u okviru strategije „Global Strategy on Ageing and Health“ slijedom krucijalnog dokumenta „United Nation Madrid International Plan of Action on Ageing“ iz 2002. godine.

Ovim Akcijskim planom WHO za razdoblje sljedećega desetljeća (2020. – 2030.) prvenstveno se pozivaju vlade, međunarodne agencije, profesionalci, civilno društvo, akademija, privatni sektor, mediji, obitelji i njihove lokalne zajednice na stalnu i usklađenu suradnju radi poboljšanja zdravlja osoba starije životne dobi.

Zdravo starenje nužno podrazumijeva održavanje i unaprjeđenje funkcionalne sposobnosti starijih osoba koju određuje njihov intrinzični kapacitet kao i okolina u kojoj žive. U tom kontekstu kreirane su smjernice djelovanja s izazovima i mogućnostima, u svrhu generiranja promjena koje podržavaju globalnu strategiju poticanja zdravog starenja.

 Akcijski plan fokusiran je na četiri gerontološka izazova:

▪ promijeniti način na koji razmišljamo, osjećamo i ponašamo se prema starosti i starenju

▪ osigurati da zajednica podupire sposobnosti starijih ljudi

▪ pružati starijim osobama cjelovitu i usmjerenu skrb te usluge primarne zdravstvene zaštite

▪ osigurati starijim osobama pristup dugotrajnoj skrbi.

 

 U Akcijskom planu naglašene su mogućnosti djelovanja:

  • izvesti odgovarajuće prilagodbe i ulaganja za poticanje zdravog starenja, uključujući zdravstvenu i socijalnu skrb i okruženje prilagođeno dobi te iskoristiti prednosti koje će uključivati bolje zdravlje i prehranu, vještine i znanje, socijalnu povezanost, osobnu i financijsku sigurnost i osobno dostojanstvo
  • iskoristiti tehnološke, znanstvene, medicinske i pomoćne tehnologije (uključujući nove metode liječenja) te digitalne inovacije koje mogu potaknuti zdravo starenje
  • uključiti različite skupine civilnog društva, zajednice i privatni sektor u politiku, dizajniranje i realizaciju programa, a posebno za marginalizirane, isključene i ranjive skupine te povećati odgovornost.

 Akcijski plan definiranim smjernicama nedvojbeno upućuje na bolju iskoristivost raspoloživih resursa uz poštivanje ljudskih prava, racionalizaciju gerijatrijske potrošnje, međusektorski i interdisciplinarni pristup u zaštiti zdravlja starijih osoba što jest i hrvatska gerontološka doktrina.

 

Izvori podataka:

International day of older persons 1 October, United Nations (https://www.un.org/en/observances/older-persons-day), Datum pristupa informaciji 30.09.2020.

Desetljeće zdravog starenja 2020.-2030., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“(http://www.stampar.hr/hr/gerontostrategije), Datum pristupa informaciji 30.09.2020.

Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2019. DZS RH (https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/07-01-03_01_2020.htm), Datum pristupa informaciji 30.09.2020.

 

Ana Petrić dr. med. univ. mag. sanit. publ.

spec. javnog zdravstva

Služba za javno zdravstvo

Zadar, 01.10.2020.