Mjesec borbe protiv ovisnosti 2017

Svake godine od 15. studenog do 15. prosinca obilježavamo Mjesec borbe protiv ovisnosti s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost je psihičko, a ponekad psihičko i tjelesno stanje koje nastaje uslijed međusobnog djelovanja živog organizma i sredstva ovisnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ovisnost definira kao kroničnu recidivirajuću bolest.

ILEGALNA SREDSTVA OVISNOSTI

Zlouporaba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj, Europi i mnogim područjima svijeta. Uzimanje droga je često povezano i s nizom drugih medicinskih, društvenih i psiholoških problema.

Prema Europskom istraživanju o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima u dobi između 15 i 16 godina (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD) Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu.

Prema izjavama učenika, najučestalija droga koju konzumiraju je kanabis. U Hrvatskoj je 21% učenika izjavilo kako su uzeli kanabis barem jednom u životu. Percepcija dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge je visoka. U Hrvatskoj 42% učenika smatra da lako ili vrlo lako mogu nabaviti kanabis.

 Na svjetskom pa tako i europskom tržištu psihoaktivnih droga se iz godine u godinu pojavljuje sve veći broj novih, uglavnom sintetičkih droga, čiji je učinak na zdravlje još uvijek slabo poznat. Konzumenti uglavnom niti ne znaju što su uzeli niti kako će na njih to sredstvo djelovati. Uporaba novih psihoaktivnih droga predstavlja novi izazov za sve uključene u prevenciju ovisnosti kod mladih. Prema podacima o uzimanju novih psihoaktivnih droga, učenici u Hrvatskoj su iznad europskog prosjeka te njih 7% navodi da je u životu probalo nove psihoaktivne droge.

Velika prijetnja u novije vrijeme je i opskrba drogama preko interneta. Nabava novih droga putem interneta postaje sve veća, a kontrola cijelog postupka je vrlo teška. To predstavlja izazov za cijelu buduću europsku politiku na ovom području.

LEGALNA SREDSTVA OVISNOSTI

Alkohol i nikotin spadaju u legalna sredstva ovisnosti čija je uporaba u svijetu jako raširena.

Pušenje je štetna navika kojom pušači ugrožavaju vlastito zdravlje, ali i zdravlje osoba iz svoje okoline. Svake godine u svijetu umre preko 5 milijuna ljudi zbog bolesti uzrokovanih pušenjem.

U Hrvatskoj se tijekom 2014. i 2015. godine provodilo istraživanje Europskog statističkog ureda (Eurostat-a), Europska zdravstvena anketa prema čijim rezultatima u Hrvatskoj puši 31,1% stanovništva (27,5% su svakodnevni pušači, a 3,6% povremeni pušači ). Prema dobi, udio pušača najveći je u dobnoj skupini 25-44 godine (38,9%).

Od nepušača, 21,0% izloženo je duhanskom dimu u svom domu. Najizloženiji duhanskom dimu u svom domu su nepušači u najmlađoj dobnoj skupini 15-24 godine (32,9%).

Prema ESPAD istraživanju jednom ili više puta u životu pušilo je 62,1% učenika. Promatrajući ukupno razdoblje od 1995. do 2015. godine, u Hrvatskoj, kao i u zemljama uključenim u ESPAD istraživanje, bilježi se trend smanjenja udjela učenika koji izjavljuju da su najmanje jednom u životu pušili cigarete.

72,5 % učenika izjasnilo se kako bi im prilično/jako lako bilo nabaviti cigarete kada bi to poželjeli.

Pijenje i blaga opijenost u našoj kulturi društveno su prihvaćeni kao sastavni dio zabave, opuštanja, pa i sportskih događanja. Mediji su puni reklama koje promoviraju ispijanje alkoholnih pića. Pijenje alkohola u neku ruku smatra se prihvatljivim ponašanjem i dijelom odrastanja.

Prema standardiziranom europskom istraživanju o alkoholu (SEAS) iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj 78.1% ispitanika  izjavilo je da je pilo alkoholna pića u posljednjih 12 mjeseci. Kao razlog pijenja 38,3 % ispitanika navodi da pijenje čini zabave i proslave boljima, 26,4 % da je zabavno, 25,2 % da im se sviđa taj osjećaj, 17,7 % to što je dio zdrave prehrane, a 14,4 % to što je zdravo.

Prema postotku onih koji izjavljuju da piju zbog nošenja s problemima i radi zdravlja smo iznad prosjeka zemalja sudionica u istraživanju.

Kad je u pitanju pijenje alkohola kod mladih ESPAD istraživanje je pokazalo kako je alkohol barem jednom u životu pilo 92 % učenika u Hrvatskoj. U Hrvatskoj 87 % učenika navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. Pema prevalenciji pijenja pet i više pića u jednoj prigodi (ekscesivno epizodično pijenje) tijekom 30 dana se Hrvatska nalazi na petom mjestu (47%) među europskim državama koje su sudjelovale u istraživanju.

Osim već dobro poznatih i često spominjanih ovisnosti o alkoholu, pušenju i drogama stručnjaci upozoravaju i na pojavu novih tzv. modernih ovisnosti kao što su ovisnost o klađenju, internetu, društvenim mrežama i računalnim igricama.

Rezultati ESPAD istraživanja pokazuju kako tipičnim radnim danom mladi u najvećem postotku provedu 2 do 3 sata na internetu (izjavljuje njih 32,2 %), dok u dane vikenda 46,3 % učenika navodi da na internetu provede više od 4 sata.

Mladići, sukladno dosadašnjim spoznajama, kockaju za novac u znatno većem broju nego djevojke. Pritom, najviše njih izjavljuje da se kladi za novac, kako na internetu (29,8 %), tako i u tradicionalnom okruženju (32,6 %).

TIJEKOM MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI DJELATNICI SLUŽBE ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI ODRŽATI ĆE NIZ PREDAVANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA.

15.12.2017. U 11h U SURADNJI SA VOLONTERSKIM CENTROM ZADAR ORGANIZIRATI ĆE SE JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA – više detalja uskoro.

U GRADSKOJ KNJIŽNICI 06. 12. 2017. U 13h U ORGANIZACIJI  ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE I ZLOUPORABU DROGA ODRŽATI ĆE SE PREDAVANJE NA TEMU PROBLEMATIKE NOVIH DROGA.

IZVORI:

https://www.hzjz.hr/

Dečković Vukres, V., Ivičević Uhernik, A., Mihel, S. (2015.). Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji republike Hrvatske (Tobacco Questions for Surveys – TQS). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Katalinić D., Huskić A. (2016.). Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2015. godini. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Capak K., (2016.) Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015. godine. ZagrebHrvatski zavod za javno zdravstvo

Natrag