Lucijina priča - prikazivanje

Poštovani,

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar u sklopu projekta „Mentalno zdravlje za sve“, u suradnji sa Udrugom Hepatos i Ri Teatrom, organizira prikazivanje edukativne kazališne predstave „Lucijina priča“ u pet gradova Zadarske županije: Benkovcu, Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu i Pagu.

Predstavu nastalu u suradnji udruge „Hepatos“ i Ri Teatra napisao je Branko Ružić i režirao Marko Dorčić, a namijenjena je učenicima i učenicama srednjoškolskog uzrasta (od prvog do četvrtog razreda srednje škole) te kao takva na edukativan i duhovit način pristupa pitanjima prevencije, zlouporabe droga i opojnih sredstava, vršnjačkog nasilja, odgovornog spolnog ponašanja te općenito brige za vlastito zdravlje. Cilj predstave je promocija zdravih stilova života, aktivnosti i ponašanja usmjerenih ka zdravlju i jačanju zaštitnih faktora, kao i destigmatizacija oboljelih od navedenih bolesti, što ujedno predstavlja temelj za izgradnju zdravog, odgovornog i sretnog mladog čovjeka.

Prikazivanje predstave organizirano je za vrijeme trajanja školske godine kako bi se na originalan i kreativan način informirao što veći broj mladih o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim rizičnim ponašanjima u mlađoj populaciji. 

Predstave će se u navedenim gradovima održati u slijedećim terminima:

Ponedjeljak, 15. 5. 2017. u 13:00h – Srednja škola Obrovac

Utorak, 16. 5. 2017. u 9:30h - Srednja škola Kneza Branimira Benkovac

Utorak, 16. 5. 2017. u 13:40h – Srednja škola Gračac

Srijeda, 17. 5. 2017. u 8:30h – Srednja škola Biograd na moru

Srijeda, 17. 5. 2017. u 12:20h – Srednja škola Bartula Kašića Pag

Natrag