Info centar za mlade Zadar uspjeno obiljeio Svjetski dan protiv AIDS-a!

 

U ponedjeljak, 1. prosinca 2014. lokalni Info centar za mlade Zadar uspješno je proveo akciju u sklopu obiljeavanja Svjetskog dana protiv AIDS-a.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (World AIDS Hepatitis Day – WAD) obiljeava se 1. prosinca svake godine, po?evši od 1988 godine. Info centar je u svojim prostorijama od 9 do 15 sati pruao informacije korisnicima zašto je bitno testirati i štititi se, te redovito odlaziti na preglede kod lije?nika, bez obzira na prisutnost znakova bolesti. Informiranje se odvijalo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar i kafi?om Frenky bar. Informativni letci  s prezervativima dijelili su se u kafi?u Frenky bar i ispred Studentskog kluba Boo Leroti?. 

Natrag