Svjetski dan mentalnog zdravlja 2022

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti organizira javnozdravstvenu akciju povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Drage građanke i građani, pridružite nam se danas u Poliklinici Opće bolnice Zadar od 13:00h do 14:00h na informativnom štandu organiziranom povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. listopada svake godine, s općim ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja diljem svijeta i mobiliziranja napora u potpori mentalnom zdravlju.

Naime, problemi mentalnog zdravlja prisutni su u našim životima, obiteljima, radnim mjestima i zajednicama, utječući na sve. Pandemija COVID-19 stvorila je globalnu krizu mentalnog zdravlja, potičući kratkoročne i dugoročne stresove i narušavajući mentalno zdravlje milijuna. Procjene pokazuju porast anksioznih i depresivnih poremećaja za više od 25% tijekom prve godine pandemije. U isto vrijeme, stigma i diskriminacija i dalje predstavljaju prepreku društvenoj uključenosti i pristupu pravoj skrbi.

Stoga trebamo biti uporni u tome da mentalno zdravlje bude tretirano jednako kao i fizičko zdravlje.

Važno je da svi imamo svoju ulogu u povećanju svijesti o tome koje preventivne intervencije u mentalnom zdravlju djeluju, a Svjetski dan mentalnog zdravlja prilika je da to zajednički učinimo. Stvarajmo svijet u kojem se mentalno zdravlje cijeni, promiče i štiti; gdje svatko ima jednaku priliku biti mentalno zdrav i ostvarivati svoja ljudska prava; i gdje svatko može dobiti njegu mentalnog zdravlja koja mu je potrebna.

Putem ove javnozdravstvene akcije našim građankama i građanima želimo omogućiti priliku za razgovor o mentalnom zdravlju općenito, o tome kako se trebamo brinuti o njemu i koliko je važno razgovarati i tražiti pomoć ukoliko su prisutne poteškoće.