Pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

Polazak u školu je jedan od najvažnijih trenutaka u životu svakog djeteta i njegova roditelja.

Prije upisa u prvi razred obvezno se utvrđuje psihofizičko stanje djeteta tj. određeni stupanj zrelosti. Zrelost djeteta obuhvaća fizičku, emocionalnu, intelektualnu i socijalnu komponentu koja mu omogućava  uspješno savladavanje propisanih nastavnih programa u školi. Priprema djeteta za upis u prvi razred ne počinje u 6. godini, ona tada završava. Psihofizičku zrelost djeteta utvrđuje stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta koje čine liječnik školske medicine, pedagog, psiholog, defektolog i učitelj.

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta te sastav stručnog povjerenstva  utvrđuje se Pravilnikom o psihofizičkom stanju djeteta (NN 55/11).

Nakon pregleda stručno povjerenstvo donosi odluku o:

 • upisu djeteta u redoviti program
 • odgodi upisa
 • pokretanju postupka za utvrđivanje primjerenog školovanja i primjerenog oblika pomoći djetetu

Fizička zrelost obuhvaća određenu razinu:

 • visina djevojčica 117 cm, visina dječaka 120 cm
 • težina oko 20 kg
 • dobro razvijene osjetne organe (vid, sluh)
 • uspostavljena kontrola fizioloških potreba.

Intelektualna  zrelost obuhvaća:

 • percepciju, pamćenje, zaključivanje
 • koncentraciju 15 do 20 minuta
 • govor, rječnik
 • numeričko poimanje
 • vremenski odnosi
 • raspoznavanje boja

Emocionalna zrelost podrazumjeva mogućnost kontroliranja emocija, za razliku od stanja kada emocije kontroliraju ponašanje te kada se  zadovoljstvo ne može odgoditi kako bi se postigao cilj.

Socijalna zrelost je rezultat odgoja i socijalne stimulacije, a podrazumijeva samopouzdanje, radne navike, samostalnost u brizi za sebe i u prometu, usvojene određene norme ponašanja i sposobnost snalaženja u društvu druge djece, odraslih i nepoznatih.

Lažna zrelost znači da su djeca u malim dijelovima razvoja ispred vršnjaka, npr. viša su i, znaju čitati i pisati, ali ne uspjevaju zadovoljiti  sve komponente zrelosti za školu. Današnja djeca su pametnija, ali emotivno nestabilnija, razigrana, slabije pažnje, više „žive u svijetu mašte“ te su  sklona burnom pokazivanju svojih emocija.

Kada dijete polazi u školu roditelj treba puno razgovarati o školi, o pozitivnom ozračju, a razgovor treba potkrijepiti primjerom iz vlastitog života, isticati prijateljstva koja će steći, učiteljicu koja će postati bitna osoba u životu djetea te isticati veselje zbog učenja novih vještina i podataka. Roditelj treba naučiti dijete na uspoređivanje i procjenjivanje, govoriti pozitivno o različitostima među djecom. Ne treba se bojati uspoređivanja-opasan je zahtjev da dijete bude najbolje!

Temeljem čl. 19. Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj školi (NN  86/12) upisuju se u prvi razred djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih 6 godina. Prijevremenom upisu mogu pristupiti i djeca koja navršavaju 6 godina do 31. kolovoza tekuće godine. Za prijevremeni upis roditelji podnose zahtijev Uredu državne uprave za društvene djelatnosti.

 

Pregled prije upisa u prvi razred

Pregled prije upisa u prvi razred obavlja se u ambulantama školske medicine prema dogovorenim terminima za pripadajuće osnovne škole u gradu Zadru  i županiji: Ambulante školske medicine u OŠ Šime Budinić, OŠ Smiljevac, OŠ Bartul Kašić te Ambulante školske medicine Benkovac i Biograd n/M.

Za pregled  je neophodno slijedeće:

 • dijete treba doći s jednim roditeljem ili starateljem
 • zdravstvenu iskaznicu s OIB-om i MBO brojem
 • iskaznicu cijepljenja s datumima cijepljenja
 • zdravstveni karton na uvid ili potvrdu izabranog pedijatra kod kojeg se dijete liječi
 • nalaz krvi (ne stariji od 6 mjeseci) i mokraće (ne stariji od mjesec dana)
 • potvrdu stomatologa
 • ostalu zdravstvenu dokumentaciju

Pregled kod liječnika obuhvaća:

 • otvaranje osobnog zdravstvenog kartona školskog djeteta uzimanjem opširne anamneze i heteroanamneze
 • kontrolu oštrine vida
 • orijentacionu procjenu sluha
 • mjerenje težine i visine
 • detaljan klinički pregled: usna šupljina, srce, pluća, kralježnica, stopala, ekstremiteti, splovilo
 • kontrolu govora
 • procjenu razvoja grafomotorike, percepcije, psihičkog razvoja, ispitivanje emocionalnog razvoja i socijalne zrelosti


Na kraju, pregled obuhvaća i cijepljenje za ospice, zaušnjake i rubeolu, a polaskom u školu za difteriju, tetanus i dječju paralizu. Vidi Cijepljenje školske djece.

Nakon pregleda kod liječnika školske medicine potrebno je obaviti pregled i obradu kod psihologa i defektologa, odnosno članova stručnog povjerenstva u školi u koju će se dijete upisati.

 

Marija Ivanko, dr. med. spec. školske medicine