Kako spriječiti ozljede u zimskim mjesecima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute o sprječvanju ozljeda u zimskim mesecima.


Brošura  Kako spriječiti ozljede u zimskim mjesecima sadržava:

  • Preporuke za prevenciju padova zimi
  • Preporuke za vožnju u zimskim uvjetima
  • Preporuke za sigurnu rekreaciju
  • Ostale preporuke za povećanje sigurnosti zimi

O sigurnom sanjkanju, skijanju i daskanju na snijegu pročitajte u brošuri Sigurno na snijegu

Više