Padovi u starijih osoba

Pad je događaj kada se osoba iznenada nađe u položaju iz kojeg bi se brzo morala ispraviti, a to ne može pa pada na tlo ili na nižu razinu. Usporenije reflekse i smanjenu brzinu ispravljanja krivog položaja imaju uglavnom stariji ljudi.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svake godine pad doživi jedna trećina osoba starijih od 65 godina, a učestalost padova se povećava s dobi.

U Zadarskoj županiji kao i u Hrvatskoj padovi su vodeći uzrok smrtnosti i bolničkog liječenja od ozljeda u starijih osoba.

Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaji ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti.

Padovi se mogu spriječiti poznavanjem rizičnih čimbenika i primjenom preventivnih mjera.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom zdravlja izradio je edukacijski materijal namijenjen osobama zrele i starije životne dobi u cilju smanjenja padova i njihovih posljedica. Letak „Spriječite pad – ostanite na svojim nogama“ možete u pdf formatu preuzeti  ovdje.