Savjetovalište za mentalno zdravlje

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mentalno zdravlje je dio općeg zdravlja, a ne samo odsustvo duševne bolesti. Mentalno zdravlje SZO opisuje kao „stanje u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, raditi produktivno i plodno i pridonositi svojoj zajednici“. Na mentalno zdravlje mogu utjecati mnogi čimbenici uključujući biološke, psihološke i socijalne čimbenike. Smetnje mentalnog zdravlja obuhvaćaju duševne probleme i oštećeno funkcioniranje povezano sa distresom, simptomima ili klinički izraženim poremećajima, kao što su primjerice shizofrenija ili depresija.

U Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje provodi se niz mjera koje su usmjerene zaštiti i očuvanju mentalnog zdravlja:

 • savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata
 • rad na očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata s rizičnim ponašanjem
 • zaštita mentalnog zdravlja opće populacije s ciljem povećanja sposobnosti za suočavanje sa svakodnevnicom i savladavanja kriznih situacija te sprječavanja nastupa mentalnog poremećaja
 • rano otkrivanje, dijagnostika i terapija djece i adolescenata s poremećajima ponašanja i problemima mentalnog zdravlja
 • rano otkrivanje, dijagnostika i terapija osoba s problemima mentalnog zdravlja
 • rad s obiteljima i skrbnicima osoba s problemima mentalnog zdravlja
 • sudjelovanje u provođenju i praćenju programa za prevenciju i suzbijanje posljedica uzimanja sredstava koja mogu uzrokovati ovisnost
 • savjetodavni i edukacijski rad s djelatnicima škola
 • savjetovališni rad s djecom i mladima
 • testiranje na droge rizičnih skupina i pojedinaca
 • sprječavanje stigmatizacije i izolacije osoba s problemima mentalnog zdravlja

Uokviru Savjetovališta za mentalno zdravlje provodi se:

Psihijatrijski tretman žena oboljelih od karcinoma dojke u suradnji s udrugom Europa Donna u prostorima udruge.

Savjetovalište za onkološke bolesnike u suradnji s Ligom za borbu protiv raka oboljeli od raznih vrsta karcinoma  kao i članovi njihovih obitelji mogu se javiti u Savjetovalište u Zadru, Gračacu, Benkovcu, Obrovcu, Pagu i Biogradu s obzirom na mjesto stanovanja.

Savjetovalište u Zadru
Zavod za javno zdravstvo Zadar, Služba za epidemiologiju (1. kat)
Rad s korisnicima: svaki utorak i srijeda poslijepodne
Kontakt za dogovaranje termina i ostale informacije: +385 (0)23 302 - 275, +385 (0)23 314-783.

Savjetovalište u Benkovcu
Dom zdravlja Benkovac, Stjepana Radića 12  

Savjetovalište u Obrovcu
Dom zdravlja Obrovac, Stjepana Radića bb

Savjetovalište u Gračacu
Dom zdravlja Gračac, Mile Budaka 72

Savjetovalište u Biogradu
Dom zdravlja Biograd, Matije Ivanića 6    

 Savjetovalište u Pagu
Dom zdravlja Pag, Prosika 17    

Rad s korisnicima u savjetovalištima van Zadra odvija se dva puta mjesečno, termin molimo dogovoriti pozivom na broj +385 (0)23 302 - 275, +385 (0)23 314-783.