Peludni kalendar 2022.

 

Peludni kalendar se za svaku godinu izrađuje prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 

Peludni kalendar 2022.

KONCENTRACIJA PELUDNIH ZRNACA

     NISKA 
     UMJERENA 
     VISOKA 
     VRLO VISOKA