UPUTE LIJEČNICIMA OBITELJSKE MEDICINE O PRAVILNOM ISPUNJAVANJU ZAHTJEVA ZA PRETRAGOM (UPUTNICA)

Kako bi smo osigurali sljedivost podataka sa vaših zahtjeva za pretragom (uputnice), sa podacima u zapisima mikrobiološkog laboratorija, a prvenstveno sa rezultatima mikrobioloških testiranja molimo liječnike obiteljske medicine da obrate pažnju na slijedeće:

 1. KADA UPUTITI PACIJENTA NA BRIS ŽDRIJELA:

 DIJAGNOZA  - AKUTNI TONZILOFARINGITIS

 TRAŽI SE – BRIS ŽDRIJELA NA  BHS-A (beta hemolitički streptokok grupe A)

NAPOMENA  - ostale uzročnike NIJE POTREBNO RUTINSKI OBRAĐIVATI, osim NA ZAHTJEV KLINIČARA!

  1. PREOPERATIVNA OBRADA PACIJENTA

TRAŽI SE  -  BRIS NOSA – aerobno i MRSA screening

BRIS ŽDRIJELA (opcionalno, nije uvjet osim ako ne zatraži kliničar)

  1. TVRDOKORNE PIODERMIJE

TRAŽI SE – BRIS NOSA (u svrhu detekcije kliconoštva S.aureus)

  1. KADA UPUTITI PACIJENTA NA BRIS NAZOFARINKSA
  2. a) sumnja na PERTUSIS (Bordetela pertussis)
  3. b) sumnja na DIFTERIJU (Corynebacterium diphtheriae)
  4. c) streptokokni faringitis u MALE DJECE
  5. d) kliconoštvo na MENINGOKOK (Neisseria meningitidis)

NA UPUTNICI JE POTREBNO NAZNAČITI TRAŽENI PATOGEN!

MOLIMO DA OBRATITE PAŽNJU DA NOS I NAZOFARINKS PREDSTAVLJAJU RAZLIČITA ANATOMSKA PODRUČJA SVAKI SA SVOJOM KARAKTERISTIČNOM BAKTERIJSKOM FLOROM KOJU MOŽEMO IZOLIRATI I KOJA IMA RAZLIČITI KLINIČKI ZNAČAJ OBZIROM NA TO GDJE SE NALAZI.

Napominjemo da su navedene upute u skladu sa NACIONALNIM SMJERNICAMA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU ZA BAKTERIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU INFEKCIJA DIŠNOG SUSTAVA

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju je akreditirana prema normi HR EN ISO 15189 te je obvezna postupati u skladu sa zahtjevima tog standarda čime osigurava kvalitetu rezultata svojih ispitivanja. 

Molimo vas da o istome obavijestite svo osoblje u vašim ordinacijama koje je zaduženo za administrativne poslove.

Zahvaljujemo i stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja!

 

Voditeljica Službe

Ivanka Matas, dr. med. spec. mikrobiolog

 

Pravilno ispunjavanje uputnica za bris ždrijela, nosa i nazofarinksa