OBAVIJEST o promjeni načina izvještavanja nalaza kod seroloških pretraga na EBV i HSV 1 i 2

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju

Zadar, 20.05.2019.god.

Korisnicima usluga

-SVIMA

PREDMET: Obavijest o promjeni načina izvještavanja nalaza kod seroloških pretraga na Epstein Barr virus i Herepes simplex virus 1 i 2

Poštovani,

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će slijedom promjena reagensa i metodologije ispitivanja za serološke pretrage za detekciju protutijela na Epstein Barr virus i Herpes simplex virus 1 i 2, Služba promijeniti način izvještavanja nalaza od 22.05.2019.godine.

Objašnjenje: Na dosadašnjim nalazima rezultati su izvještavani kvalitativno (pozitivan, negativan, graničan) a nadalje će se zbog izmjena u metodologiji testiranja nalazi izdavati i kvantitativno za klasu IgG protutijela, odnosno semikvanitativno za klasu IgM protutijela.

S poštovanjem,

Voditeljica odjela za serologiju

Alma Raljević Baradić, dr. med. spec. mikrobiolog

Obavijest