Nove definicije za kategorije osjetljivosti

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju 

Zadar, 17.04.2019. god.

OBAVIJEST

Obavještavamo korisnike usluga mikrobiološkog laboratorija da su u skladu sa EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) standardima uvedene nove definicije za kategorije osjetljivosti na antibiotike na nalazu antibiograma a koje će biti vidljive na našim nalazima.

S – mikroorganizam je osjetljiv te postoji velika vjerojatnost terapijskog uspjeha primjenom standardnog režima doziranja za ispitivani antibiotik

I – mikroorganizam je osjetljiv te postoji velika vjerojatnost terapijskog uspjeha ako se izloženost ispitivanom antibiotiku poveća ili prilagodbom režima doziranja ili koncentriranjem ispitivanog antibiotika na mjestu infekcije

R – mikroorganizam je otporan na ispitivani antibiotik te postoji velika vjerojatnost neuspjeha terapije čak i kada postoji povećana izloženost ispitivanom antibiotiku

Obrazloženje:

Upravni odbor EUCAST-a je odlučio uvesti nove definicije kategorija osjetljivosti obzirom na izloženost izoliranog mikroorganizma ispitivanom antibiotiku, a što je funkcija farmakokinetskih i farmakodinamskih parametara (način primjene, doza, interval doziranja, vrijeme infuzije, distribucija i izlučivanje). Time se naglašava potreba za pravilnom primjenom antibiotske terapije, kao i za odgovornošću laboratorija da osvijeste postojanje nekih neizbježnih, manjih tehničkih poteškoća u metodologiji rada, te da ih riješe prije no što izvijeste o rezultatima ispitivanja.

Definirane vrijednosti graničnih koncentracija ( promjera zona ) su kliničke, što znači da su definirane za predviđanje kliničkog ishoda primijenjene antibiotske terapije.

Obavijest - nove definicije za kategorije osjetljivosti 

Voditeljica Službe

                                           Ivanka Matas, dr.med.spec.mikrobiolog