Anketa o zadovoljstvu pacijenta

Obaviještavamo vas o mogućnosti ocjene usluga laboratorija i šaltera za prijem uzoraka i pacijenata Službe za mikrobiologiju i parazitologiju putem online upitnika. 

Cijenimo ako biste odvojili nekoliko minuta i ispunili upitnik o svom zadovoljstvu uslugama našeg laboratorija.
Podaci iz ovog upitnika koristit će se za poboljšanje kvalitete naših usluga.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA