Novo - uveden je brzi imunokromatografski test za detekciju Legionella pneumophila antigena

Obavještavamo korisnike usluga da je u Službi za mikrobiologiju ZJZ Zadar uveden brzi imunokromatografski test za detekciju  Legionella pneumophila antigena serogrupe 1 u uzorcima urina.

Za testiranje se uzima uzorak urina u sterilnu bočicu za urin koji se u laboratorij donosi odmah, a  u slučaju odgođenog transporta urin se može pohraniti na temperaturi 2-8ºC. Uzorak se predaje na šalteru na I katu  od 715 – 1200 sati uz pravilno popunjenu  „crvenu“  uputnicu  HZZO-a.

Uputa za popunjavanje uputnice : u polje „Molim, traži se“ napisati „Urin na Legionella pneumophila .

Nalazi ove pretrage izdaje se sutradan.

Za sve ostale informacije možete se obratiti u Službu za mikrobiologiju na telefon 300-852.

Voditeljica Službe

Ivanka Matas, dr.med.spec.mikrobiolog