O projektu Hear me Out

 

Zavod za javno zdravstvo Zadar, u partnerstvu s  Udrugom osoba oštećena sluha Zadar, Zadarskom županijom i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao nositeljem, sudjeluje u provedbi projekta „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“.

Ovaj projekt, čija  je ukupna vrijednost iznosi  96.316,48 eura sufinancira Europska unija, odnosno Europski socijalni fond u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.” s 80,43 %  sredstava. Ostatak sufinanciraju Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Razdoblje provedbe: od ožujka 2015. godine do srpnja 2016. godine

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj projekta: Agencija za razvoj Zadarske županije

Partneri:
Udruga osoba oštećena sluha Zadar
Zadarska županija
Zavod za javno  zdravstvo Zadar 

Suradnici:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar
 Udruga socijalnih radnika-Volonterski centar Zadar

Opći cilj projekta

 • Podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima osoba oštećena sluha.

Specifični cilj projekta

 • Osnažiti osobe oštećena sluha i njihove obitelji kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost.

Kome su namijenjene projektne aktivnosti?

 • osobama oštećena sluha
 • roditeljima i ostalim članovima njihovih obitelji
 • Udruzi osoba oštećena sluha Zadar

Očekivani rezultati

 • Poboljšanje usluga i kvalitete života osoba oštećena sluha.
 • Pružena potpora osobama oštećena sluha i članovima njihovih obitelji u svrhu poticanja njihove socijalne uključenosti i psihološkog osnaživanja.
 • Javnost i poslodavci upoznati su s odgovarajućim pristupom osobama oštećena sluha te s njihovim potrebama i radnim sposobnostima.

Ciljne skupine

 • osobe oštećena sluha
 • roditelji, skrbnici i ostali članovi obitelji osoba oštećena sluha
 • Udruga osoba oštećena sluha Zadar

Krajnji korisnici

 • poslodavci
 • javne institucije

Više o projektu i glavnim aktivnostima pogledajte na web stranici projekta: Hear me Out.

Letak Hear me out

Brošura Hear me Out