Odluke o odabiru radnika 2022

  1. Odluka o izboru radnika - psiholog
  2. Odluka o izboru radnika - med. sestra u Sl. za ment. zd. i prev. ovinosti
  3. Odluka o izboru radnika - viša med. sestra, za rad na programu Mentalno zdravlje za sve
  4. Odluka o izboru radnika - med. sestra ili viša med. sestra - Sl. za šk. i adolesc. med. - određeno
  5. Odluka o izboru radnika - viša med. sestra u Sl. za šk. i adolec. med. - neodređeno
  6. Odluka o izboru radnika
  7. Odluka o izboru radnika - voditelj administrativnih poslova