Ambulante

Osnovna škola Bartula Kaši?a

Tim 1
Đur?ica Dragaš, dr. med. spec. škol. med.
Ljiljana Mišlov Brki?, prvostupnik sestrinstva
E: durdica55@net.hr 

Tim 2
Mr. sc. Polona Bencun-Gumzej, dr. med. spec. škol. med.
Neven Mumelaš, bacc. med. techn.
E: polonabg@yahoo.co.uk 

A: Bribirski prilaz 2,  23 000 Zadar 
T: +385 (0)23 322 328
F: +385 (0)23 322 328

Savjetovalište: srijedom 8:00-11:00 i 14:00-17:00 sati

Osnovna škola Šime Budini?a

Nadia Cavenago-Morovi?,  dr. med. spec. škol. med 
Nina Ursi,  viša med. sestra 

A: Put Šimunova 4, 23 000 Zadar 
T: +385 (0)23 305 436
F: +385 (0)23 305 436
E: nadia.morovic@gmail.com

Savjetovalište: srijedom 14:00-17:00 sati

Osnovna škola Smiljevac

Tim 1
Tatjana Musta?-Matulj, dr. med. spec. škol. med.
Snjeana Gardijan, viša med. sestra 
E:  tatjana.mustac-matulj@hotmail.com

Tim 2
Danijela Uhoda Sori?, dr. med. spec. škol. med.
Milena Ba?ilo
E: danijela.uhoda@gmail.com 

A: Ivana Luci?a 47,  23 000 Zadar  
T: +385 (0)23 241 647
F: +385 (0)23 241 647

Savjetovalište: srijedom 8:00-11:00 i 14:00-17:00 sati

Dom zdravlja Benkovac 

Julija Mišlov, dr. med. spec. škol. med.
Maja Finka

A: Antuna Mihanovi?a 21b, 23 420 Benkovac
T: +385 (0)23 684 194
F: +385 (0)23 684 193
E: julija.mislov@yahoo.com

Savjetovalište: srijedom 10:00-13:00

Dom zdravlja Biograd

Marija Ivanko, dr. med. spec. škol. med.
Anastazija Naran?i?, prvostupnik sestrinstva

A: Matije Ivani?a 6, 23 210 Biograd
T: +385 (0)23 386 820
F: +385 (0)23 386 821
E: skolska.biograd@gmail.com 

Savjetovalište: srijedom 14:00-17:00 sati

Natrag