Obavijest o onečišćenju mora

Rezultati naknadnih ispitivanja pokazali su da more ponovno UDOVOLJAVA uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upucuje na prestanak iznenadnog onečišćenja.

Obavijest o prestanku onečišćenja

Poštovani,

nakon dojava o puknuću kanalizacijske cijevi u Zadru u Ulici obala kneza Domagoja, te izlijevanju otpadnih voda u more i mogućem onečišćenju mora na plaži Puntamika – jug (ZD-7, 4208) te plaži ispred caffe bara Bamboo, Zavod za javno zdravstvo Zadar je dana 14. 09. 2017. od 14:00 – 14:30 obavio terenski izvid i uzorkovanje mora na 3 lokacije. Analizom uzoraka mora utvrđeno je da more na navedenim plažama NE UDOVOLJAVA uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Nar. nov.” 73/08). Naime rezultati prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Plaža Puntamika – jug (ZD-7, 4208) je u redovitom monitoringu plaža dok plaža ispred caffe bara Bamboo nije.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje “Nar. nov.” 73/08 čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na plažama Puntamika – jug (ZD-7, 4208) te na plaži ispred caffe bara Bamboo, zbog onečišćenja fekalnog porijekla, ne udovoljava uvjetima Uredbe, NE PREPORUÄŒA se kupanje do daljnjih obavijesti.

O rezultatima ispitivanja obaviještene su nadležne inspekcije, Zadarska županija i Grad Zadar.

Najznačajniji indikatori onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama su mikrobiološki pokazatelji pa njihovo prisustvo upućuje na potencijalni rizik od zaraznih bolesti.

Mikrobiološko zagađenje na nekoj točki ispitivanja može jako varirati u vremenu, što ovisi o načinu i količini ispuštanja otpadnih voda te o meteorološkim i hidrografskim uvjetima.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša:             

Benito Pucar, dipl. ing.

 

 Zadar, 15. 09. 2017.