Koronavirus - najnovije obavijesti i preporuke

023 300 845 - dostupan svaki dan od 7h do 21h

098 332 765 - dostupan svaki dan od 0h do 24h

0800 8442 -  besplatni telefon za psihološku pomoć - dostupan svakog radnog dana od 8h do 20h. 

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pruža psihosocijalnu podršku putem telefona svim građanima koji su u samoizolaciji ili karanteni te svima koji osjećaju zabrinutost u vezi situacije s epidemijom koronavirusa i potrebna im je psihosocijalna pomoć.

Na nacionalnoj razini:

113 - novi pozivni centar na temu koronavirusa dostupan svaki dan od 7h do 22h  - na upite odgovaraju epidemiolozi i drugi stručnjaci.

Pratite pravododobne i točne informacije i preporuke vezane za kooronavirus na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i službenoj stranici Vlade RH:

Službena stranica Vlade RH: www.koronavirus.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo: 

Aktualne preporuke vezane uz svakodnevni život - ažurirano 10. srpnja 2020.

Koronavirus - preporuke HZJZ

Koronavirus – najnoviji podatci

Situaciju u Zadarskoj županiji možete pratiti preko redovnih konferencija i priopćenja županijskog Stožera civilne zaštite Zadarske županije na službenim stranicama Zadarske županije:

www.zadarska-zupanija.hr/koronavirus