Obavijest pacijentima testiranim na SAR-CoV2 o mogućnostima podizanja nalaza

Pacijenti koji su upućeni na testiranje na SARS-CoV2 svoje nalaze mogu dobiti na slijedeći način:

1. ZA PACIJENTE KOJI NA TESTIRANJE DOLAZE ZBOG UPUĆIVANJA NA DIJAGNOSTIČKE/TERAPIJSKE POSTUPKE U ZDRAVSTVENE USTANOVE:

A) Ukoliko je uputnica obiteljskog liječnika poslana putem CEZIH-a tada nalaz dolazi obiteljskom liječniku te se isti može podići ambulanti obiteljskog liječnika.

B) Nalaz se može dobiti na prijamnom šalteru Službe za mikrobiologiju i parazitologiju u za to predviđeno vrijeme od 12-13 sati od ponedjeljka do petka.

C) Nalaz može biti poslan na odgovarajuću mail adresu NAKON ŠTO SE ISPUNI ZAHTJEV ZA SLANJEM NALAZA PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE dostupan prilikom dolaska na testiranje

2. PACIJENTI KOJI NA TESTIRANJE DOLAZE ZBOG POJAVE SIMPTOMA KOMPATIBILNIH SA SARS-CoV2:

A) svoje nalaze dobivaju putem CEZIH-a u ambulante obiteljskog liječnika koji je uputio pacijenta na testiranje

B) isti su VIDLJIVI U SUSTAVU e-građani.

INFORMACIJE O NALAZIMA NE IZDAJU SE TELEFONSKIM PUTEM TE STOGA MOLIMO PACIJENTE DA NE OPTEREĆUJU POZIVIMA DEŽURNE TELEFONSKE BROJEVE.

Zbog povećanog opsega testiranja nalazi za pacijente sa simptomima NE MOGU SE SLATI ELEKTRONIČKIM PUTEM.

Zahvaljujemo na razumijevanju

 

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju

Služba za epidemiologiju