Zaštitimo djecu od ozljeđivanja

Kako je za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana uobičajeno učestalije korištenje pirotehničkih sredstava dužni smo upozoriti građane, posebno roditelje na moguće teške i trajne posljedice njihovog korištenja.

Nemojte djeci kupovati  pirotehnička sredstava koja nisu primjerena njihovu uzrastu i  upozorite djecu na opasnosti do kojih može dovesti njihova uporaba!

Naime, osim što je korištenje ovih sredstava opasno, njihova prodaja je u Republici Hrvatskoj i zakonski regulirana.

Pirotehnička sredstva

Pirotehnička sredstva (petarde, rakete, prskalice, rimske svjećice, bengalske baklje) nisu igračke već eksplozivna sredstva pa njihovo korištenje može dovesti do teških ozljeda pa čak i do doživotnog poremećaja funkcije pojedinih dijelova tijela kao i njihova gubitka.  

Djeca su, zbog svoje radoznale prirode i uzbuđenja koje za njih predstavljaju pirotehnička sredstva, posebno ranjiva skupina. Ona ne mogu dobro procijeniti opasnost niti mogu spremno i pravilno postupiti u slučaju da dođe do nesreće.

Do nesreća najčešće dolazi zbog tvorničkih nedostataka samog proizvoda te nepažljive i nestručne uporabe.

U više od polovice slučaja od pirotehničkih sredstava stradavaju djeca mlađa od 17 godina.

Najčešće se ozljeđuju ruke, oči i lice. Može doći i do trajnog oštećenja sluha i vida.

Najčešće vrste ozljeda su opekotine.

Podjela, uporaba i prodaja pirotehničkih sredstava u Republici Hrvatskoj propisana je Zakonom o eksplozivnim tvarima („Narodne novine“ 178/04, 109/07 i 67/08 i 144/10).

Prema ovom Zakonu pirotehnička sredstva svrstana su u grupu eksplozivnih stredstava.

Pirotehničko sredstvo je svako sredstvo koje sadrži eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka plina ili dima ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije.
Pirotehnička sredstva kategorizira proizvođač prema vrsti njihove uporabe ili prema njihovoj namjeni i razini rizika uključujući razinu buke te se dijele na:
Pirotehnička sredstva za vatromete:
pirotehnička sredstva razreda I. –vrlo nizak rizik
– pirotehnička sredstva razreda II. –nizak rizik
– pirotehnička sredstva razreda III. –srednji rizik
– pirotehnička sredstva razreda IV. –visok rizik, smiju ih koristiti samo osobe sa stručnim znanjem
Pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (za primjenu u kazalištima):
– pirotehnička sredstva razreda T1. –predstavljaju nizak rizik
– pirotehnička sredstva razreda T2. –smiju ih koristiti samo osobe sa stručnim znanjem.
Ostala pirotehnička sredstva:
– pirotehnička sredstva razreda P1. –nizak rizik, sastavni dio opreme brodova za potrebe spašavanja na moru,  u poljoprivredi, avionskom prometu i sl.
– pirotehnička sredstva razreda P2. –predstavljaju visok rizik i njima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem, a tu spadaju i rakete za obranu od tuče.

Pirotehnička sredstva razreda I. mogu se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine osobama starijim od 14 godina u prodavaonicama i kioscima.

Pirotehnička sredstva razreda II., III., T1. i P1. mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja, u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava osobama starijim od 18 godina.

Pirotehničkiasredstava razreda II. i III. mogu se upotrebljavati samo u razdoblju od 27.12. do 01.01. odnosno 6 dana u godini.

Uporaba ovih sredstava zabranjena je u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba.

Za sve one koji se ne pridržavaju Zakona o eksplozivnim tvarima propisane su novčane kazne i to od 20.000 do 40.000 kuna za pravne osobe i od 1.000 do 4.000 kuna za fizičke osobe.

Akcija Mir i dobro

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) već 22 godine provodi akciju "Mir i dobro". Ova akcija traje oko 25 dana, započinje svake godine sredinom mjeseca prosinca, vremenski obuhvaća božićne i novogodišnje blagdane, a završava 08. siječnja naredne godine. Osnovni joj je cilj pojačanim preventivnim djelovanjem za vrijeme trajanja akcije smanjiti ozljeđivanja osoba i oštećenje imovine.

Podaci o akciji „Mir i dobro" preuzeti iz članaka Sprječavanje stradavanje djece od pirotehničkih sredstava ukazuju kako je u posljednjih 5 godina akcije policija evidentirala ukupno 91 ozljeđeno dijete.  Pirotehničkim sredstvima se u posljednjih pet akcija "MID" ozlijedilo najviše četrnaestogodišnjaka, najmlađe ozlijeđeno dijete imalo je svega dvije godine života!  Trend učestalosti ozljeđivanja se s godinama starosti djeteta povećava, dostiže maksimum u četrnaestoj godini, a nakon toga polagano opada. Opasna sredstva kojima se djeca ozljeđuju u najvećem broju slučajeva su petarde. Većina ozljeđivanja dogodila se aktiviranjem petarde u ruci djeteta, slijede ozljeđivanja krhotinama aktiviranoga pirotehničkog sredstva, ozljeđivanje bačenim pirotehničkim sredstvom itd. Važno je spomenuti ozljeđivanja nastala kao posljedice različitih eksperimenata koje djeca provode s pirotehničkim sredstvima, umećući ih u različite predmete (metalne cijevi, staklene i plastične boce i druge predmete), vadeći pirotehničku smjesu iz sredstava koju potom pogodnim predmetima (metalnim šipkama i sl.) nabijaju u metalne cijevi i dr. Ovakvih je eksperimenata u promatranim razdoblju bilo 8,75%, a rezultat im je u većini slučajeva teška ozljeda djeteta. U posljednjih pet akcija "MID" nisu se dogodila smrtna stradavanja djece. Sveukupan broj ozlijeđene djece u analiziranim akcijama, veći je za 11% u odnosu na sveukupan broj ozlijeđenih punoljetnih osoba. Zabrinjava podatak o velikom povećanju broja ozlijeđene djece i punoljetnih osoba od pirotehničkih sredstava u posljednjoj akciji "MID 2014/2015", u kojoj je broj ozlijeđene djece čak dvostruko veći od broja evidentiranoga u akciji "MID 2011/2012" koja je do tada u tome prednjačila.

Jeste li znali?

  • Prskalice mogu doseći temperaturu od 982°C
  • Petarde mogu doseći temperaturu od 500°C
  • Rakete mogu doseći brzinu od 240 km/h
  • Najveći broj nesreća uzrokovanih pirotehničkim sredstavima događa se u krugu obitelji i na obiteljskim zabavama

Korišteni izvori:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic_incidents

http://www.nhs.uk/Livewell/Fireworksafety/Pages/Fireworkfacts.aspx

http://www.znet.hr/2011/11/pocinje-sezona-petardi-za-nepostivanje-odredbi-zakona-o-eksplozivnim-tvarima-kazne-od-1-000-do-40-000-kuna/

http://www.zdrav-zivot.com.hr/index.php?cat=ozljede_pirotehnickim_sredstvima

http://www.mup.hr/175360.aspx

http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/562/

Izvor fotografije:

www.glasistre.hr

Jelena Ćosić Dukić, prof.

 

PDF, e-mail i print