Tečaj higijenskog minimuma - HRANA

 

Temeljem čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Nar. nov.“ Br 116/18 i 9/20) propisano je da osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, također moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ih svakih 5 godina.

Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka, trgovačka i ugostiteljska zanimanja upućuju se na tečaj nakon 5 godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Smatra se da sobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od ove obveze.

Nadalje čl. 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09, 130/17,114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) određeno je da zdravstveni odgoj osoba (odnosno tečaj higijenskog minimuma) u Zadarskoj županiji provodi Zavod za javno zdravstvo Zadar, na adresi Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat.

PRIJAVE ZA TEČAJ

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Prijave će se zaprimati osobno ili poštom na adresi Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat., putem elektronske pošte na higijenski.minimum-zadar@zjz-zadar.hr  te faksom na broj 023/211-072.

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka 
 8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30.4.2004
 11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 13. mesnice
 14. ribarnice
 15. sabirališta divljači.

Tečaj po osnovnom programu provodi se iz odobrenih edukativnih materijala tj. predavanja se ne održavaju, potrebno je samo pristupiti usmenoj provjeru znanja odnosno ispitu kada za to budete pozvani.

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM programu:

Higijenski minimum OSNOVNI program

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena gore navedenim djelatnostima.

Tečaj po proširenom programu je organiziran je u tri dana teorijske nastave  koja se održava u predavaonici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat.

Predavanju možete pristupiti samo po pozivu.

-        Osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti polažu tečaj po proširenom programu.

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po PROSIRENOM programu:

Higijenski minimum PROSIRENI program

Narudžbenice – prijavnice za tečaj:

Narudžbenica za higijenski minimum OSNOVNI

  Narudžbenica za higijenski minimum PROŠIRENI

O cijenama usluga pogledati odluku:

Odluka o visini troskova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

Za sve informacije možete nam se obratiti na telefon 023/300-838 ili 023/643-345.

 

 PREDAVANJE 1 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI

 

 PREDAVANJE 2 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): PRVA POMOĆ

 

PREDAVANJE 3 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): HIGIJENA HRANE

 

PREDAVANJE 4 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): HIGIJENA PROSTORA, OPREME I PRIBORA

 

PREDAVANJE 5 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): TROVANJA HRANOM

 

PREDAVANJE 6 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): ZAKONODAVNI OKVIR