Odjeli

Svoje djelovanje rada Služba za školsku medicinu organizirano obavlja kroz tri odjela:

Odjel za unapređenje reproduktivnog zdravlja
(voditelj Nadia Cavenago-Morović, dr. med. spec. školske medicine)

Odjel provodi edukaciju, savjetodavni i preventivni rad o reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji tespolno prenosivim bolestima.

Odjel za praćenje i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti učenika i studenata
(voditelj Đuurđica Dragaš, dr. med. spec. školske medicine)

Odjel provodi edukaciju, savjetodavni i preventivni rad o zdravom načinu života koji uključuje pravilnuprehranu, redovitu tjelovježbu, poučavanje o štetnosti pušenja, alkohola i droga. Prati i nadzire učenike sakroničnim bolestima.

Odjel za unapređenje mentalnog zdravlja učenika i studenata i zdravlja djece s posebnim potrebama
(voditelj mr. sc. Polona Bencun-Gumzej, dr. med. spec. školske medicine)

Odjel obavlja savjetodavni i preventivni rad kod pojave poremećaja ponašanja, radi lakše prilagodbe naškolu, kod neuspjeha u školi i pojave nasilja među vršnjacima. U okviru ovog odjela prate se i nadziruučenici sa smetnjama u razvoju.