Radno vrijeme Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti od 19. 7. do 6. 8. 2021.

Radno vrijeme 

Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

od 19.07.2021. do 06.08.2021.

 

Ponedjeljak: 8:00 - 13.30 i 15:00 - 19:00 

Utorak: 8:00 - 13:30 

Srijeda: 8:00 - 13:30 

Četvrtak: 8:00 - 13:30 i 15:00 -19:00 

Petak: 8:00 - 13:30 

Dnevni odmor:  10:30 - 11:00 

 

Molimo pacijente da se naruče na pregled:

T: +385 (0)23 314 783

F: +385 (0)23 302 275

E: sluzba.ovisnosti.zadar@zjz.t-com.hr