Mikrobiološke pretrage

U našim laboratorijima obavljamo slijedeće pretrage:

NOVO:  Pretrage molekularne dijagnostike

1. Bakteriološke pretrage urina
2. Bakteriološke pretrage uzoraka spolnog sustava
3. Pretrage na M.genitalium, M.hominis i U.urealyticum
4. Određivanje prisutnosti DNA C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium PCR metodom u urogenitalnim uzorcima
5. Dokaz DNA HPV visokog rizika u brisu cerviksa
6. Bakteriološka pretraga bioptata želuca na Helicobacter pylori
7. Bakteriološke i parazitološke pretrage stolice
8. Virološke pretrage stolice
9. Pretraga stolice na Clostridioides difficile
10. Dokaz antigena H.pylori u uzorcima stolice
11. Parazitološka pretraga perianalnog otiska
12. Pretrage iskašljaja i urina (a po potrebi i drugih uzoraka) na Mycobacterium tuberculosis
13. Pretrage uzoraka gornjeg i donjeg respiratornog sustava
14. Dokaz antigena respiratornog sincicijskog virusa (RSV) iz briseva nosa, nazofarinksa te aspirata nazofarinksa i ispiraka nosa
15. Sreološke pretrage
      15.1 Cytomegalovirus
      15.2 Hepatitis B
      15.3 Hepatitis C
      15.4 Herpes simplex virus 1 i 2
      15.5 HIV
      15.6 Rubella
      15.7 Serološka dijagnostika infektivne mononukleoze (Epstein Barr virus)
      15.8 Serološka dijagnostika sifilisa VDRL reakcija i TPH
      15.9 Toxoplasma gondi
      15.10 Varicella Zoster virus
      15.11 Virus ospica
      15.12 Virus zaušnjaka
16. Bakteriološke pretrage svih uzoraka vezanih za akutne i kronične infekcije rana, kože i mekih tkiva
17. Bakteriološka pretraga krvi - hemokultura
18. Biološke kontrole sterilizacije
19. QuantiFERON-TB- Gold test