Mikrobiološke pretrage

U našim laboratorijima obavljamo slijedeće pretrage:

NOVO:  Pretrage molekularne dijagnostike