Rad s pacijentima u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju

Cijenimo ako biste odvojili nekoliko minuta i ispunili upitnik o svom zadovoljstvu uslugama našeg laboratorija.
Podaci iz ovog upitnika koristit će se za poboljšanje kvalitete naših usluga.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA

Prijem pacijenata i uzoraka

Prijem pacijenata i uzoraka vrši se na šalteru ambulante za prijem uzoraka i pacijenata u prizemlju Poliklinike opće bolnice Zadar, Ljudevita Posavskog 7a. 

Prijem pacijenata je od 7:15-12:00 sati svakim radnim danom.

Uzorci urina i sputuma se primaju do 10:00 sati, izuzev uzoraka urina male djece koji se primaju do 14:30.

Pacijenti koji uzorke (urin, sputum, stolica) uzimaju sami, na šalteru prijemnog ureda mogu dobiti upute za pravilno prikupljanje i transport uzorka.

Uzorci krvi i briseva uzimaju se u ambulanti za uzimanje uzoraka do 12:00 sati.

Za briseve uretre potrebno je prethodno se naručiti na šalteru radi uputa za pripremu!

Za osobe sa invaliditetom postoji pristupna rampa koja omogućuje neometan pristup u prostor čekaonice i ambulante za uzimanje uzoraka Službe za mikrobiologiju i paraziologiju.

Izdavanje nalaza

Nalazi se izdaju ovisno o vrsti pretrage - vrijeme izdavanja nalaza zakazuje se na šalteru prilikom predaje uzoraka. Ukoliko se nalazi ne podignu u zakazano vrijeme, mogu se podignuti bilo kojim radnim danom od 12:00-13:00 sati.

Informacije o preliminarnom ili završnom nalazu putem telefona mogu dobiti samo liječnici koji su uputili pacijenta na pretragu.

Kontakt: +385 (0)23 300 847

Politika Službe za mikrobiologiju i parazitologiju za zaštitu osobnih podataka i informacija o pacijentu

Politika Službe je da osigura cjelovitost i zaštiti osobne podatke i druge informacije o pacijentu do kojih se dolazi tijekom laboratorijskog rada. Politiku ostvarujemo ograničenim i kontroliranim pristupom u Službu i Laboratorijskom informacijskom sustavu (LIS). Pristup podacima pacijenata ima odgovorno osoblje Službe čije su ovlasti i domene pristupa i izmjena podataka  propisani unutarnjim dokumentima Službe.

LIS Službe osigurava visoku razinu cjelovitosti i nije direktno povezan sa drugim programima ili računalnim sustavima te ne postoji opasnost međusobnog utjecaja i ugrožavanja sigurnosti podataka.

Dostupnost kliničkog savjeta

Liječnici mikrobiolozi pružaju savjete korisnicima usluga o:

  • Izboru ispitivanja, korištenju usluga, uključujući i učestalost ponavljanja i traženu vrstu uzorka te kliničkoj indikaciji i ograničenima postupka ispitivanja;
  • Pojedinačnom kliničkom slučaju;
  • Stručnu procjenu i interpretaciju ispitivanja;
  • Promicanju učinkovitog korištenja laboratorijskih usluga;
  • Pravilnom uzimanju uzoraka u slučajevima kada se ne zadovolje kriteriji prihvatljivosti uzoraka.

Pritužbe

Pritužbe korisnika usluga zaprimaju se pismeno, usmeno i putem elektroničke pošte a bilježe se u Knjizi žalbi koja se nalazi u prostoriji za uzimanje uzoraka. Pritužbe upisuje korisnik osobno ili osoblje Službe koje je zaprimilo pritužbu. O pritužbi se odmah obavještava glavna sestra Službe, koja ima ovlaštenje za poduzimanje potrebnih ispravaka radi otklanjanja problema. Knjiga žalbi se pregledava jednom mjesečno na sastancima uprave Službe kada se donose ocjene o pritužbi. O poduzetim radnjama u rješavanju pritužbe obavještava se korisnik usluge.