OBAVIJEST o preseljenju ambulanata školske medicine u prostorije Poliklinike

Ambulante školske medicine iz lokacija OŠ Bartula Kašića, OŠ Šime Budinića i OŠ Smiljevac su preseljene u zgradi Poliklinike na adresu Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar.