Pet činjenica koja vrijede za sve vrste sada dostupnih cjepiva protiv COVID-19

Pet činjenica koja vrijede za sve vrste sada dostupnih cjepiva protiv COVID-19:

  1. Sve tri vrste cjepivakoje su sada dostupne za primjenu u EU prošle su istu rigoroznu kontrolu kod regulatornih tijela (EMA, HALMED) i sigurna su za primjenu. Sva tri cjepiva su registrirano za primjenu kod svih osoba starijih od 18 godina.
  2. Sve tri vrste cjepivaizrađene su od istog soja koronavirusa SARS-CoV-2, pa je za pretpostaviti da bi jednako trebala štititi od do sada otkrivenih mutiranih varijanti virusa
  3. Sve tri vrste cjepiva su jednako učinkovita/djelotvorna u sprječavanju težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda, pa cijepljenje ima veću korist u odnosu na necijepljenje, kada postoji rizik za zarazu. I cjepivo protiv gripe nema jako visoku djelotvornost u usporedbi s nekim drugim cjepivima (prosječno je oko 50%, ali raspon za pojedine sezone može biti 20-70%), no zna se da sprječava razvoj teške kliničke slike i/ili skraćuje trajanje simptoma bolesti, pa se preporučuje cijepljenje, posebice osobama koje imaju veći rizik za razvoj teže kliničke slike.
  4. Poznati su čimbenici rizika za razvoj težeg oblika COVID-19 - osobe starije od 65 godinja i osobe koje imaju neke kronične bolestino i kod ostalih(mlađih osoba i osoba koje nemaju kroničnu bolest) infekcija s SARS-COV-2 može biti teška bolest, pa je uvijek bolje cijepiti se, ako je moguće.
  5. Za individualnu zaštitu, i za kolektivnu zaštitu- zaštitu cijele populacije u Hrvatskoj, a i šire izvan Hrvatske, važno je što brže cijepiti što više ljudi je moguće, jer će se na taj način usporiti ili smanjiti širenje COVID-19 i broj novooboljelih, i time se također doprinosi smanjenju rizika za nastanak novih mutacija virusa na koje možda neće djelovati postojeća cjepiva