Preporuke za kupanje tijekom epidemije COVID-19

U sklopu Programa praćenja stanja kakvoće mora za kupanje u Zadarskoj županiji u 2020. godini, ispitivanje se provodi na 37 plaža. U tijeku je uzorkovanje četvrtog ciklusa ispitivanja (razdoblje od 28.06.2020. do 11.07.2020.). More je na svim dosad ispitanim plažama ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće.

Kao i prethodnih godina, svi podaci o ispitivanim plažama i rezultati ispitivanja javno su dostupni putem aplikacije za pregled izmjerenih vrijednosti kakvoće mora (http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio je preporuke za provedbu mjera koje se primjenjuju za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19 radi zaštite osoblja i posjetitelja. Preporuke su dostupne na poveznici ovdje.