VAŽNA OBAVIJEST - zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica

Od dana 15. 06. 2020. god. prelazimo na novi način poslovanja u vezi pružanja usluga zdravstvenih pregleda za izdavanje sanitarnih iskaznica.

Svi komitenti koji nemaju sklopljeni ugovor sa Zavodom za gore navedenu uslugu dužni su ispostaviti ispunjenu narudžbenicu sa točnim podacima na mail adresu: sanitarne.knjizice-zadar@zjz-zadar.hr nakon čega će se izdati ponuda.

Po plaćenoj ponudi izvršiti će se tražena usluga i ispostaviti račun.

Prilikom plaćanja OBAVEZNO upisati točan poziv na broj (PNB) sa ponude!

Preporuča se radi što bržeg obavljanja ove usluge, da osobe koje trebaju napraviti pregled za sanitarne iskaznice, najprije ostave uzorak stolice na analizu i dostave narudžbenicu (koja nam služi za formiranje ponude), te u međuvremenu izvrše plaćanje po ponudi koja će stići na njihovu mail adresu. Nakon 7 dana osoba može doći obaviti liječnički pregled i upis nalaza.

Sve informacije na br. tel. 023/300-844.

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu

Narudžbenica za sanitarnu knjižicu