TESTIRANJE NA SARs-CoV-2

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju od 04. 05. 2020.godine provodi testiranje pomoraca i ostalih osoba kojima je potrebna potvrda o testiranju na SARs-CoV-2 iz uzoraka nazofarinksa i orofarinksa.

Testiranje se provodi molekularnom dijagnostikom RT – PCR metodom.

Uzimanje i testiranje uzoraka se provodi isključivo po prethodnoj narudžbi i dogovoru na broj telefona 023/300-847.

Uzimanje uzoraka provodi se na za to utvrđenom mjestu ispred montažnog objekta postavljenog na gospodarskom prilazu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar svakog radnog dana od 11-12 sati.

Nalazi su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku sutradan na šalteru službe, ili se po dogovoru mogu dostaviti putem pošte ili e-maila.

Cijena usluge testiranja je 1.506,08 kn i plaća se unaprijed.

Upute za plaćanje: Narudžbenicu s potrebnim podacima poslati na e-mail: saldakonti@zjz.t-com.hr, nakon čega će se izdati ponuda sa podacima za plaćanje. Po izvršenoj uplati pristupa se testiranju nakon čega se izdaje i šalje račun za obavljenu uslugu. Za sve informacije vezano za plaćanje nazvati na 023/300-832.

  Narudžbenica