TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2 TESTING

 

 

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju od 04. 05. 2020. godine provodi testiranje na SARS-CoV-2 iz uzoraka nazofarinksa i orofarinksa. Testiranje se provodi molekularnom dijagnostikom RT – PCR metodom.

 Uzimanje i testiranje uzoraka za privatne osobe

 
 1. Naručivanje za testiranje - od 27. 08. 2020. godine uveli smo mogućnost online naručivanja. Svoj termin za testiranje možete rezervirati ovdje.  Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti obrazac i dalje se možete naručiti pozivom na broj telefona 023 643 380 radnim danom od 11:00 - 14:00 sati. 
 2. Uzimanje uzoraka – u dogovorenom terminu, svakog radnog dana od 7:30-13:30h sati.
 3. Lokacija: Ljudevita Posavskog 7a - ispred montažnog objekta postavljenog na gospodarskom prilazu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar.
 4. Plaćanje – ukoliko nemate uputnicu, cijena usluge testiranja je 800,00 kn i plaća se GOTOVINOM na lokaciji uzimanja uzorka. Od 10. rujna 2020. izdavanje nalaza na engleskom jeziku plaća se dodatno 50 kuna.
 5. Preuzimanje nalaza - nalazi su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku 24 sati od trenutka uzimanja uzorka na šalteru (u prizemlju Zavoda), ili se po dogovoru mogu dostaviti putem pošte ili e-maila.

Privatne osobe ne trebaju slati narudžbenicu.

Uzimanje i testiranje uzoraka za pravne osobe

 1. Naručivanje - isključivo po prethodnoj narudžbi i dogovoru na broj telefona 023/643-380. Naručivanje je moguće radnim danom od 11:00- 14:00hTakođer, termine za svoje zaposlenike za testiranje možete rezervirati ovdje (jedan zaposlenik - jedan termin).
 2. Plaćanje – Narudžbenicu s potrebnim podacima poslati na e-mail: narudzbenice-covid19@zjz-zadar.hr nakon čega će se izdati ponuda sa podacima za plaćanje. Po izvršenoj uplati pristupa se testiranju nakon čega se izdaje i šalje račun za obavljenu uslugu. Za sve informacije vezano za plaćanje poslati upit na gore navedeni e-mail. Od 10. rujna 2020. izdavanje nalaza na engleskom jeziku plaća se dodatno 50 kuna.
 3. Uzimanje uzoraka – u dogovorenom terminu ispred montažnog objekta postavljenog na gospodarskom prilazu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar svakog radnog dana od 7:30-13:30 sati.
 4. Preuzimanje nalaza - nalazi su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku 24 sati od trenutka uzimanja uzorka na šalteru (u prizemlju Zavoda) ili se po dogovoru mogu dostaviti putem pošte ili e-maila.

Narudžbenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From May 4, 2020., The Department of Microbiology and Parasitology
is conducting testing for SARS-CoV-2 from samples of the nasopharynx and oropharynx.

Testing is performed by molecular diagnostics by RT - PCR method.

 Sampling and testing of private persons

 1. Prior order and appointment - you can book your appointment here
  or by phone: 023/643-380 every working day from 11:00- 14:00h

 2. Sampling at a scheduled appointment, every working day from 7:30 - 13:30.

 3. Location – Ljudevita Posavskog 7a - in front of a prefabricated building set up on
  the economic access of the Zadar Public Health Institute, at the western entrance to the building of the OB Zadar Polyclinic. 

 4. Payment - the price of the testing service is HRK 800.00 and has to be paid IN CASH on the sampling location. 
  From September 10, 2020, if you want COVID-19 test result translated in English, you need to pay HRK 50,00 extra.

 5. Test results - It may take 24 hours to get your coronavirus test results in Croatian and English language at the Microbiology service counter
  (ground floor of the Institute), or can be submitted by mail or e-mail.

  Sampling and testing for legal persons

 1. Prior order and appointment - exclusively via phone line 023/643-380. An appointment can be scheduled every working day from 11:00- 14:00h.
  Also, you can book your appointment here for your employees (one emoployee - one appointment).

 2. Payment instructions - the price of the testing service is HRK 800.00. Order form with all the necessary information has to be sent to the
  e-mail: narudzbenice-covid19@zjz-zadar.hr, after which an offer with payment information will be issued. After the payment is made,
  the testing is performed, and an invoice for the performed service is issued and sent after that. For all information regarding payment, send an inquiry to the above e-mail. 
  From September 10, 2020, if you want COVID-19 test result translated in English, you need to pay HRK 50,00 extra.

 3. Sampling – at a scheduled appointment, every working day from 07:30h-13:30h.

 4. Location - Ljudevita Posavskog 7a - in front of a prefabricated building set up on the economic access of the Zadar Public Health Institute,
  at the western entrance to the building of the OB Zadar Polyclinic.

 5. Test results - It may take 24 hours to get your coronavirus test results in Croatian and English language at the Microbiology service counter (ground floor of the Institute),
  or to be submitted by mail or e-mail.

Order Form