UZIMANJE I TESTIRANJE UZORAKA ZA HRIPAVAC (B. pertussis)

Testiranje uzoraka na hripavac provodi se Real Time PCR metodom iz uzoraka nazofarinksa  radnim danom od 7:30 – 9:00 uz prethodnu narudžbu.

Narudžba je moguća:

  1. uz e-naručivanje u ordinacijama odabranog obiteljskog liječnika ili pedijatra
  2. Pozivom na broj telefona 023/643-380 radnim danom od 11:00 do 14:00 sati.
  3. Dolaskom na šalter ambulante za prijem uzoraka i pacijenata u prizemlju Poliklinike opće bolnice Zadar, Ljudevita Posavskog 7a. 

Uzimanje uzoraka – u dogovorenom terminu, svakog radnog dana od 7:30 do 9:00 sati.

Lokacija uzimanja uzoraka– Ljudevita Posavskog 7a – ispred montažnog objekta postavljenog na gospodarskom prilazu Zavoda za javno zdravstvo Zadar, na zapadnom ulazu u zgradu Poliklinike OB Zadar.

Plaćanje – ukoliko nemate uputnicu, cijena usluge testiranja za RT-PCR test je 60,00 €.

Plaća se GOTOVINOM ili karticama na lokaciji uzimanja uzorka.

Preuzimanje nalaza – nalazi se šalju putem CEZIH-a  odabranom liječniku  obiteljske medicine ili pedijatru, a mogu se izdati i na  izdaju se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i preuzimaju se na šalteru ambulante za prijem uzoraka i pacijenata u prizemlju Poliklinike opće bolnice Zadar, Ljudevita Posavskog 7a (u prizemlju Zavoda)

Iznimno nalazi se mogu dostaviti na e-mail temeljem popunjenog i  potpisanog zahtjeva za slanje nalaza na e-mail adresu koji je dostupan na mjestu testiranja.

Nalaz je dostupan u roku 24 sata od uzimanja brisa (najčešće istog dana).