ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Opširnije

JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ GLAUKOMA

Opširnije

VAŽNOST PREVENCIJE GLAUKOMA - BROŠURA I LETAK

Opširnije

ZAVRŠENE RADIONICE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE OPĆINE SALI I GRADA OBROVCA

Opširnije

ZAVRŠENE RADIONICE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE GRADA BENKOVCA I OPĆINE GRAČAC

Opširnije

PLAN PROVEDBE RADIONICA - TRAVANJ

Opširnije

"DIJAGNOSTIKA I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LIJEČENJU GLAUKOMA" - BENKOVAC

Opširnije

"DIJAGNOSTIKA I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LIJEČENJU GLAUKOMA" - SALI

Opširnije

ZAVRŠENE RADIONICE ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE OPĆINE PREKO

Opširnije