Važnost prevencije glaukoma

Naziv projekta: Važnost prevencije glaukoma

Referentna oznaka: UP. 02.2.1.04.0041

Naziv korisnika: Poliklinika LACRIMA

Projektni partner: Zavod za javno zdravstvo Zadar

Ukupna vrijednost projekta: 904.441,71 HRK

Bespovratna sredstva (EU): 904.441,71 HRK

Intenzitet potpore: 100 %

Razdoblje provedbe projekta: 21.01.2020. – 21.06.2021.

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Fond: Europski socijalni fond 

Opis projekta:

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova Zadarske županije u promociji zdravlja i prevenciji glaukoma. Educirani zdravstveni djelatnici koji će naučiti i savladati najsuvremenije metode u prevenciji glaukoma i promociji zdravlja će nakon završetka projekta dalje prenositi stečena znanja kolegama, a unaprjeđene vještine primjenjivat će u praksi i radu s pacijentima čime će utjecati na smanjivanje broja oboljelih od glaukoma te poboljšanja kvalitete života oboljelih.