Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar - o projektu

Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar“ osigurana su sredstva za specijalističkog usavršavanja jednog doktora epidemiologije te jednog doktora školske i adolescentne medicine, tj. ukupno dvije nove specijalizacije primarne zdravstvene zaštite. Za provedbu ovog projekta Zavodu će se dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 366.671,22 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. rujna 2023. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Zadarske županije trenutno postoji 5 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te 7 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata.

Realizacijom ovog projektnog prijedloga dodatno će se ojačati Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te uvesti jedan dodatni tim kako bi Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata bila potpuna. Glavni cilj ovog projekta je osigurati jačanje zdravstvenog sustava na razini primarne zdravstvene zaštite na području čitave Zadarske županije.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine u zdravstvenim ustanovama osigurava se prema Odluci o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fzikalne medicine i rehabilitacije kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. od 3. svibnja 2022. godine.

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. Glavni je cilj ovog mehanizma ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donosi budućnost.

Više o samom projektu i njegovim aktivnostima možete pratiti na mrežnim stranicama Zavoda: POVEZNICA

Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar. Razdoblje provedbe je od 1. svibnja 2023. godine do 1. svibnja 2028. godine.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na projektu omogućio je projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja i partnere.