ON TIME–Prevencijom i ranim otkrivanjem do učinkovitijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke

Naziv projekta: Prevencijom i ranim otkrivanjem do učinkovitijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke

Akronim projekta: ON TIME

ID Operacije: HR-BA-ME452

Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv

Prioritetna os: Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

Ukupna vrijednost projekta: 813.445,71 EUR

Iznos EU sufinanciranja projekta: 691.428,85 EUR

Nacionalni doprinos: 122.016,86 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Proračun Zavoda za javno zdravstvo Zadar: 178.000,00 EUR

Trajanje projekta: 01.06.2020. – 31.05.2022.

Vodeći partner: Zavod za javno zdravstvo Zadar

Projektni partneri:

 • Opća bolnica Zadar
 • ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore
 • JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
 • Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno – hercegovačke
 1. Zavod za javno zdravstvo Zadar – nositelj

odgovoran je za cjelokupno upravljanje projektima i praćenje provedbe projekta, za nabavu opreme, organizaciju i provedbu treninga cjeloživotnog učenja za zdravstvene stručnjake, razvoj promotivno - edukativne kampanje koja uključuje terenska predavanja i događaje za stanovništvo kako bi podići svijest i promijeniti ponašanje, nadogradnju alata za e-zdravlje za zdravstvene stručnjake i pacijente, organizaciju početnih i završnih konferencija i promotivnih događaja te tisak promotivnih materijala.

 1. Opća bolnica Zadar

Sudjeluje u svim zadacima vezanim uz upravljanje i provedbu projektnih aktivnosti, sudjeluje u nabavi opreme, unapređenju znanja zdravstvenih radnika i predstavnika nevladinih organizacija; poboljšanju postupaka za rano otkrivanje i optimizaciju liječenja raka debelog crijeva i dojke. Također je zadužena za razvoj komunikacijskih kanala na lokalnom području i promociju projekta.

 1. ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore

Sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz upravljanje i provedbu svih planiranih aktivnosti. IJZCG sudjeluje u razvoju promotivno - edukativne kampanje, organizaciji terenskih predavanja i događanja za stanovništvo u svrhu podizanja svijesti i promjene ponašanja. IJZCG je također odgovoran za organizaciju i provedbu treninga cjeloživotnog učenja za zdravstvene stručnjake, nabavu opreme za zdravstvene ustanove i tisak promotivnih materijala na projektnom području Crne Gore.

 1. ZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

Sudjeluje u svim zadacima vezanim uz upravljanje i provedbu projektnih aktivnosti. OB Bar sudjeluje u nabavi opreme, poboljšavajući znanje zdravstvenih radnika i predstavnika nevladinih organizacija; poboljšanju postupaka ranog otkrivanja i optimizacije liječenja raka debelog crijeva i dojke, sudjelujući na taj način u Nacionalnom programu spomenutih bolesti. OB Bar razvija komunikacijske kanale u lokalnom području i doprinosi promociji projekata širom zemlje.

 1. Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno – hercegovačke

zadužen je za nabavu opreme, organizaciju i provedbu treninga cjeloživotnog učenja za zdravstvene stručnjake te terenskih predavanja i događaja za stanovništvo u cilju podizanja svijesti i promjene ponašanja stanovništva na području Bosne i Hercegovine. ZJZ-ZZH odgovoran je za organizaciju radionica za prijenos znanja i predstavnika nevladinih organizacija te za promotivne i komunikacijske aktivnosti, uključujući strategiju komunikacije, promociju video isječaka, te izradu grafičkog vodiča i tisak promotivnih materijala. Sudjeluje u svim ostalim zadacima vezanim uz upravljanje i provedbu projektnih aktivnosti.

Opis projekta:

Prema podacima Nacionalnih zavoda za javno zdravstvo u svim uključenim zemljama (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora), broj slučajeva raka i smrtnost od raka stalno se povećavaju. Debelo crijevo nalazi se među četiri najčešća sijela raka, a rak dojke je na prvom mjestu po pojavnosti u sve tri zemlje. Stopa preživljavanja za osobe oboljele od raka više je od tri puta veća ako se bolest dijagnosticira u ranoj fazi. Kako bi se borili protiv raka debelog crijeva i dojke na nacionalnoj razini, Crna Gora i Hrvatska  provode Nacionalne programe za rano otkrivanje karcinoma. Iako su NP-ovi pokazali značajne rezultate u promicanju važnosti prevencije i rane dijagnoze karcinoma, tijekom godina su se pokazali neki nedostaci (nedovoljno javljanje žena iz ruralnih područja, slab odaziv na program ranog otkrivanja raka debelog crijeva kojeg još uvijek prate određene društvene stigme itd.). U Bosni i Hercegovini  su provedene neke lokalne inicijative koje se tiču ​​ranog otkrivanja, ali nedostaje strukturalni pristup na nacionalnoj razini. Projektni partneri razvijat će svoje kapacitete za uvođenje novih i poboljšanih javnih zdravstvenih usluga kroz nabavku opreme za dijagnostiku i liječenje,  softverska rješenja, aktivnostima prevencije i ranog otkrivanja na programskom području – terenskim obilaskom manjih mjesta u projektnom području.  Pored toga, projekt će se usmjeriti na profesionalno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i relevantnih predstavnika nevladinih organizacija kroz specijalizirane edukacije, razmjenu znanja, umrežavanje itd.

 1. Broj sudionika u zajedničkim programima obrazovanja i osposobljavanja iz zdravstvene i / ili socijalne skrbi

Minimalno 45 zdravstvenih djelatnika educirat će se kroz različite tečajeve s područja zdravstvene zaštite organizirane kroz projekt (tečaj ultrazvuka i komunikacijskih vještina)

Glavni rezultati projekta

Ojačani kapaciteti organizacija i pojedinaca koji se bave prevencijom, dijagnozom i liječenjem raka na programskom području. Uključuje pružatelje javnih zdravstvenih usluga, zdravstvene radnike, predstavnike nevladinih organizacija i širu populaciju. Projekt će odgovoriti na njihove potrebe za boljim vještinama, odgovarajućom opremom i boljim zdravstvenim uslugama. Šira populacija uključuje sve stanovnike u projektnom području s posebnim naglaskom na one koji žive u ruralnom području i na velikoj udaljenosti od medicinskih ustanova.

 Projektni ishodi

 1. Broj sudionika u zajedničkim programima obrazovanja i osposobljavanja iz zdravstvene i / ili socijalne skrbi

Minimalno 45 zdravstvenih djelatnika educirat će se kroz različite tečajeve s područja zdravstvene zaštite organizirane kroz projekt (tečaj ultrazvuka i komunikacijskih vještina)

 1. Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim i / ili uslugama socijalne skrbi

Poboljšane zdravstvene usluge za rano otkrivanje raka debelog crijeva i dojke i optimizaciju liječenja oboljelih od raka pružene za 1500 osoba

Predviđa se da će do kraja projekta u dijagnostičke i terapijske postupke na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite biti uključeno 1500 pacijenata.

Aktivnosti na području Hrvatske:

 1. Mobilni timovi Zavoda za javno zdravstvo održat će događanja po manjim mjestima i gradovima Zadarske županije u skladu s izrađenim programom
 2. Nabavit će se oprema za dijagnostiku i liječenje raka dojke i debelog crijeva pomoću koje će se obavljati pregledi za rano otkrivanje raka dojke i debelog crijeva
 3. Organizirat će se treninzi cjeloživotnog učenja za zdravstvene djelatnike
 4. Organizirat će se radionice za predstavnike nevladinih organizacija u Zdravstveno edukacijskom centru u Grudama (BiH)
 5. Provest će se digitalna kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije

Projekt je sufinanciran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije. Ova Internet pod-stranica je realizirana i izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web pod-stranice isključiva je odgovornost Zavoda za javno zdravstvo Zadar i ni na koji način se ne može smatrati odrazom stavova Europske unije.