O projektu MicroDrink

Naziv projekta: Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing water resources of Danube Region/Izgradnja kapaciteta za rukovođenje i upravljanje MIKROplastikom u izvorima pitke vode u Dunavskoj regiji

Akronim projekta: MicroDrink

ID Operacije: DRP0200442 

Program: Danube Region Programme - first call (Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. - 1. poziv) DRP

Prioritetna os: A greener, low-carbon Danube Region

Specifični cilj: Sustainable, integrated, transnational water and sediment management in the Danube River Basin ensuring good quality and quantity of waters and sediment balance

Ukupna vrijednost projekta: 2.351.480,00 EUR

Intenzitet potpore: 80%

Proračun Zavoda za javno zdravstvo Zadar: 136.000,00 EUR

Trajanje projekta: 1/2024-6/2026

Mrežna stranica projekta: MicroDrink WEB PAGE

Društvene mreže: MicroDrink - Facebook

Vodeći partner: Hrvatski geološki institut

Projektni partneri:

  1. Zavod za javno zdravstvo Zadar
  2. Sveučilište u Ljubljani (Univerza v Ljubljani, Slovenija)
  3. Javno poduzeće Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna (Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Slovenija)
  4. Sveučilište u Erlangenu (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Njemačka)
  5. Agencija za zaštitu okoliša Austrija (Umweltbundesamt GmbH, Austrija)
  6. T.G. Masaryk institut za istraživanje voda (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Češka)
  7. Eurofins (Eurofins Analytical Services Hungary Kft, Mađarska)
  8. Sveučilište u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet (Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija)
  9. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Bosna i Hercegovina)
  10. Javno poduzeće „Drugi oktobar“ Vršac (Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac, Srbija)

Opis projekta:

Projekt MicroDrink, odobren u prvom pozivu Interreg programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027., započeo je u siječnju 2024. godine. Projekt vrijedan 2.351.480,00 € sufinanciran je od strane Interreg programa i Europske Unije. Predvođen Zavodom za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta kao vodećim partnerom, projekt će se implementirati kroz dvije i pol godine, tijekom čega će blisku suradnju ostvariti 11 projektnih i 19 pridruženih partnera iz 9 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora).

U fokusu projekta je sveprisutan i rastući problem mikroplastike u vodnim resursima korištenima za vodoopskrbu. Na području Europe svake godine se u okoliš ispusti stotine tisuća tona mikroplastike, čija je pojava zabilježena u svim pritokama i rijeci Dunav. Izloženost mikroplastici posljedično može uzrokovati (eko)toksične poremećaje u izloženim organizmima, a nedostatak standardiziranih metoda uzorkovanja, praćenja i regulacije u vodi za piće predstavlja jedan od ključnih izazova za zemlje dunavske regije. Međunarodna suradnja je od izrazite važnosti s obzirom da onečišćenje mikroplastikom ne poznaje administrativne granice. MicroDrink projektom osnažit će se suradnja javnih uprava, vodoopskrbnih subjekata i znanstvene zajednice, te odnosi zemalja dunavske regije.

Istraživanja mikroplastike u vodnim resursima korištenima u vodoopskrbi provest će se na 9 pilot područja u 8 zemalja. Hrvatsko pilot područje nalazi se u Gorskom kotaru gdje će se u suradnji s vodocrpilišnom stanicom Iševnica određivati količina čestica mikroplastike u vodi izvora Kupice koji se koristi za vodoopskrbu većeg dijela regije. U svrhu unaprjeđenja razine znanja o mikroplastici, MicroDrink će izraditi online bazu podataka sa sveobuhvatnim pregledom metoda uzorkovanja, laboratorijskih instrumenata i analitičkih postupaka. Projektom će se uspostaviti temelji budućih aktivnosti praćenja mikroplastike i pridonijeti učinkovitoj provedbi recentnih izmjena EU Direktive o vodi za piće koje se odnose na obvezu praćenja mikroplastike.