LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Naziv projekta: Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Akronim projekta: LAB-OP

ID Operacije: HR-BA-ME576

Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv

Prioritetna os: Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

Ukupna vrijednost projekta: 978.236,45 EUR

Iznos EU sufinanciranja projekta: 831.500,97 EUR

Nacionalni doprinos: 146.735,48 EUR

Intenzitet potpore: 85 %

Proračun Zavoda za javno zdravstvo Zadar: 99.445,50 EUR

Trajanje projekta: 15.05.2020. – 14.05.2022.

Vodeći partner: Opća bolnica Zadar

Projektni partneri:

  • JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar
  • Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Opis projekta:

Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Kako bi se postigao navedeni cilj, kroz projekt će se uspostaviti poboljšani sustav laboratorijske dijagnostike i ojačati ljudske kapacitete kroz seminare i radionice. Opća bolnica Zadar planira postaviti sustav zračne pošte, a Županijska bolnica Livno implementirati Laboratorijski implementacijski sustav (LIS). Sustav zračne pošte s inovativnim pneumatskim sustavom cijevi omogućit će bržu dostavu uzoraka za analizu u laboratorij Opće bolnice Zadar i tako povezati dvije prometnicom odvojene zgrade i smanjiti vrijeme potrebno za obradu pacijenata.

LIS u užem smislu je program koji omogućuje unos, obradu i pohranu podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih pretraga, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računalna oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sustav automatski dostavlja podatke u LIS koji generira nalaz svakog pojedinog pacijenta, a svaki nalaz pregledava i potpisuje laboratorijski stručnjak.

 

Projekt je sufinanciran od strane ERDF i IPA II fondova Europske unije. Ova Internet pod-stranica je realizirana i izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web pod-stranice isključiva je odgovornost Zavoda za javno zdravstvo Zadar i ni na koji način se ne može smatrati odrazom stavova Europske unije.