Preporuke za zdravstvene djelatnike

Opširnije

Edukativni filmovi projekta LAB-OP

Opširnije

OBJAVLJENA MOBILNA APLIKACIJA „LAB-OP“

Opširnije

ODRŽAN INFO DANU U BARU U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP

Opširnije

Održan 2. info dan u sklopu projekta LAB-OP

Opširnije

ODRŽAN 1. INFO DAN U ZADRU U SKLOPU PROJEKTA LAB-OP

Opširnije

LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Opširnije