TŽV - edukativni seminar 2016 - poziv za sudjelovanje

Osnovnim školama Zadarske županije

Voditelji/koordinatori programa Treninga životnih vještina pozivaju se na edukativni seminar u okviru programa Trening životnih vještina, koji će se održati 15.09.2016. (četvrtak)  u Osnovnoj školi Krune Krstića (Arbanasi) u Zadru u vremenu od 15.30  do 18.30 sati.

Poziv za sudjelovanje u edukativnom seminaru
Program rada

Više o programu: Trening životnih vještina

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
Kolovare 2, ZADAR
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Ravnice bb, ZADAR, Tel./fax. 023 314 783
e-mail: sluzba.ovisnosti.zadar@zjz.t-com.hr