Trening životnih vještina

Trening životnih vještina je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Cilj ovog programa je smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kao i odgoda prvog konzumiranja. Temelji se na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprječavanju razvoja ovisničkog ponašanja. Učenike se ne uči samo širokom spektru osobnih i socijalnih vještina kojima bi se smanjila potencijalna motivacija za korištenje sredstava ovisnosti, već ih se uči kako primijeniti te vještine u situacijama u kojima mogu iskusiti socijalni pritisak za korištenje jedne ili više psihoaktivnih tvari. 

Uveden je u  sklopu preventivnih djelatnosti u osnovne škole Zadarske županije 2010. godine za učenike šestih razreda. Od 2011. godine provodi se i u sedmim razredima, čime je obuhvaćeno oko 3 600 osnovnoškolske djece.

„Trening životnih vještina“ provodi se kao serija od 13 radionica za učenike šestih i 10 radionica za učenike sedmih razreda. Radionice provode razrednici ili/i stručni suradnici na satu razredne zajednice, a koji su prošli posebnu edukaciju. Provedbu programa u školi koordiniraju školski koordinatori u suradnji sa djelatnicima Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Nositelj programa je Zavod za javno zdravstvo Zadar, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti,  a program su omogućili  Zadarska Županija i Grad Zadar. Autor ovog programa je Dr.Gilbert J. Botvin, a verzija prilagođena provedbi u Hrvatskoj preuzeta je od Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Program je evaluiran i praćen pomoću anketnih i evaluacijskih listova.

Program "Trening životnih vještina se provodio kontinuirano od 2010. do 2017. godine. U tekućoj školskoj godini program se ne provodi.

TZV izvjestaj 2016. - 2017.

TŽV izvještaj 2013 (PDF)