Savjetovalište za HIV

Znanje o zaštiti od HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija (SPI) važno je za očuvanje spolnog, reproduktivnog i općeg zdravlja. 

Tri glavne mjere prevencije zaraze HIV-om su edukacija, zaštita i testiranje.

Testiranje omogućava rano otkrivanje infekcije i pravovremeno liječenje čime se sprečava ili smanjuje razvoj komplikacija bolesti i poboljšava životna prognoza i kvaliteta života oboljelima. Ujedno se sprečava prijenos infekcije na druge ljude.  

U Hrvatskoj djeluje 10 centara za HIV testiranje i savjetovanje - HIV savjetovališta.
Adrese centara za HIV savjetovanje i testiranje - HIV savjetovališta:
http://zdravlje.hzjz.hr/clanak.php?id=13371

U Centru za HIV savjetovanje i testiranje (savjetovalištima za HIV) možete se anonimno i besplatno testirati na HIV, prema procjeni iječnika specijaliste može se napraviti i dodatno testiranje na hepatitis B i C. Ujedno možete dobiti individualan savjet stručnjaka, a u slučaju potrebe i pomoć pri upućivanju u službe liječenja i podrške.

Testiranje u centrima je anonimno, individualno i besplatno.

Pogledajte spot izrađen u sklopu edukativne HIV kampanje HZJZ - a "Znanje pobjeđuje. Živjeti zdravo". 

U Zadru savjetovališta djeluju na dvije adrese:

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije
Ljudevita Posavskog 7A, Zadar
T: +385 (0)23 300 842
Rad sa strankama: radnim danom 9:00-11:00 sati

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar
Ulica Don Ive Prodana 12, Zadar 
T: +385 (0)23 318-152
Rad sa strankama pon i sri 16:00-18:00 sati

Za dodatne informacije o savjetovanju i testiranju možete se obratiti i na INFO telefon +385 (0)1 46 83 005 (004) radnim danom  8:00-16:00 h ili na e-poštu: hiv.savjet@hzjz.hr.


TESTIRAJTE SE...

...ako niste koristili zaštitu (kondom) prilikom spolnog odnosa s nepoznatom ili s osobom rizičnog ponašanja 
...ako ste ikada intravenski uzimali droge
...ako ste imali ili sumnjate da imate neku spolno prenosivu bolest
...ako ste se tetovirali ili stavljali piercing, bili na akupunkturi u neadekvatnim uvjetima
...ako želite zaštititi vašeg sadašnjeg ili budućeg spolnog partnera/partnericu od mogućih posljedica Vaše prošlosti
...ako želite saznati svoj HIV status

Više o radu Centara (Savjetovališta)

Centri su u Hrvatskoj uspostavljeni programom "Poboljšanje dostupnosti službe za dobrovoljno testiranje i savjetovanje i testiranje" u okviru projekta Ministarstva zdravlja „Unapređivanje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“, uz financijsku potporu Globalnog fonda za prevenciju AIDS-a, TB i malarije (GFATM).

Više o Programu